Studieaanbod

Eerste graad

Onze visie op de vernieuwde eerste graad
Overzicht lessentabellen eerste graad A en B

A-stroom

B-Stroom

Tweede graad

Studierichtingen vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar)

Overzicht vernieuwde tweede graad

Studiedomeinen doorstroomgerichte finaliteit (gericht op verder studeren in het hoger onderwijs)

Domeinoverstijgend:
Domeingebonden:

Studiedomeinen dubbele finaliteit (gericht op doorstroming naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt na SO)

Studiedomein arbeidsmarktgerichte finaliteit (gericht op intreden in arbeidsmarkt na SO)

Derde graad (huidig aanbod t.e.m. schooljaar 2022-2023)

aso

bso

tso