Kom kijken naar 1914 schooltoneel op 19 en 20 april

Derde graad Latijn – wiskunde

  • Logisch vervolg op: latijn
  • Finaliteit: domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD)

Latijn – Wiskunde bereidt je voor op een waaier aan opleidingen aan hogeschool en universiteit. Naast een brede algemene vorming focust de richting op twee hoofdcomponenten: een uitgebreid pakket wiskunde en een uitgebreid aanbod Latijn.

Binnen het vak Latijn bouw je voort op de voorkennis uit de eerste en tweede graad. Je leert de Latijnse taal nog beter kennen (taalsystematiek) en zoomt dieper in op de literatuur. Daarnaast
ontmoet je de (Griekse en) Romeinse cultuur in al haar facetten: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunst…

In de lessen wiskunde word je ondergedompeld in de wereld van de gevorderde wiskunde. Op het programma staan onder andere: analyse, limieten, afgeleiden, integralen, vectoren, ruimtemeetkunde, goniometrie, matrices, complexe getallen, algebraïsche structuur, telproblemen en binomiale verdeling.

Ook binnen de wetenschappen proef je van een beperkte uitbreiding chemie, fysica en biologie. Helemaal nieuw is het pakket informaticawetenschappen dat focust op algoritmen en programmeren.

Binnen deze richting kun je de keuze maken om ofwel een extra (zevende) uur wiskunde ofwel een uur Duits in jouw curriculum op te nemen. Dat laatste vak biedt jou de kans om ook op het vlak van die taal met een basis te starten in het hoger onderwijs.

Voortstuderen? Deze richting opent de poorten naar bijna alle academische (universiteit) en professionele (hogeschool) bacheloropleidingen. Het is een ideale voorbereiding op voortstuderen. Voor de richtingen (dier)geneeskunde en tandheelkunde is dit dé ideale basisopleiding.

Lessentabel

Vakken5e jaar6e jaar
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie21
Engels22
Esthetica11
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Ikigai11
Godsdienst22
Informatica-wetenschappen1
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde66
Extra wiskunde of Duits11
Totaal3333