Kom kijken naar 1914 schooltoneel op 19 en 20 april

Eerste graad A-stroom: 1 A FIX

Studierichting

In 1 A FIX krijg je een brede algemene en theoretische vorming. Verder heb je ook vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam. Mens en samenleving: in dit vak krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. Je krijgt ook inzicht in een aantal maatschappelijke en economische thema’s. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. In het vak ICT leer je o.a. efficiënt en inzichtelijk werken met een computer, Chromebook … Toepassen en oefenen van ICT-vaardigheden gebeurt ook in de lessen algemene vorming met je Chromebook. Tijdens het wekelijkse Da Vinci-uur kun je via projectwerk allerlei talenten ontdekken en ook andere studiedomeinen verkennen.

Jouw profiel

  • Als je kiest voor de optie FIX, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor
    Nederlands, Frans, wereldoriëntatie en wiskunde.
  • Je algemene jaartotaal was zeer goed.
  • Je verkiest een vast vakkenpakket met extra ondersteuning, in het bijzonder voor de hoofdvakken
    Nederlands, Frans en wiskunde.
  • Je krijgt graag extra hulp bij het leren leren.
  • Je kiest vooral voor een veilig houvast.
  • Je bent nieuwsgierig en je leert graag bij. Je bent bereid om elke dag te studeren en te werken.

Lessentabel

Vakken algemene vorming
Aardrijkskunde2
Beeld (plastische opvoeding)1
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Aanvullend keuzepakket
ICT1
Extra uur WI/FR/NE3
Da Vinci1
TOTAAL32

Wat na het eerste jaar 1 A FIX?

In het Sint-Franciscusinstituut kun je in het tweede jaar kiezen uit 3 basisopties in de A-stroom: