Kom kijken naar 1914 schooltoneel op 19 en 20 april

Derde graad Latijn – moderne talen

  • Logisch vervolg op: Latijn
  • Finaliteit: domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD)

Latijn – Moderne talen bereidt je voor op een waaier aan opleidingen aan hogeschool en universiteit. Naast een brede algemene vorming focust de richting op twee hoofdcomponenten: een uitgebreid aanbod Latijn en een sterke focus op talen.

Binnen het vak Latijn bouw je voort op de voorkennis uit de eerste en tweede graad. Je leert de Latijnse taal nog beter kennen (taalsystematiek) en zoomt dieper in op de literatuur. Daarnaast ontmoet je de (Griekse en) Romeinse cultuur in al haar facetten: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunst…

Wat de talen betreft, ligt voor zowel Nederlands, Frans, Engels als Duits de nadruk op communicatieve vaardigheden en op een uitgebreid pakket moderne talen uit het wetenschapsdomein van de talen.

Voortstuderen? Deze richting opent de poorten naar heel wat academische (universiteit) enprofessionele (hogeschool) bacheloropleidingen binnen (politiek-)sociale wetenschappen of Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement).

Het is een ideale voorbereiding op voortstuderen.

Lessentabel

Vakken5e jaar6e jaar
Aardrijkskunde11
Duits32
Engels33
Esthetica11
Frans44
Geschiedenis22
Ikigai11
Filosofie1
Godsdienst22
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Totaal3232