Tweede graad Latijn

  • Finaliteit: doorstroom

Studierichting

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde en talen. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. We kiezen er voor om zowel ICT toe te voegen aan dit pakket in het derde jaar.

Jouw profiel

  • Je hebt een brede interesse o.a. in het studiedomein Taal en cultuur.
  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
  • Je verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
  • Je bent verbaal en taalkundig sterk en je hebt een groot taalgevoel.
  • Je bent in staat om de taal op een abstracte manier te analyseren en je gaat op een gestructureerde manier om met talen.
  • Je wil op een gestructureerde manier met Latijn omgaan.
  • Je wil teksten in het Latijn ontdekken en je houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.
  • Je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur.
  • Daarnaast kan je ook geordend denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren en toepassen in onder meer natuurwetenschappen.

Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar
Aardrijkskunde11
Artistieke vorming11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Frans44
Fysica11
Geschiedenis22
Ikigai11
Godsdienst22
ICT1
Latijn55
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde44
Wiskunde of project Frans1
Wiskunde of project Engels1
TOTAAL3332

Wat na de tweede graad Latijn?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen binnen de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit: