Laptopproject

Waarom een laptopproject in SFI?

In SFI streven we naar vernieuwend en uitdagend onderwijs. Leerlingen die actief leerstof verwerken, zullen de leerstof grondiger verwerken en ook beter onthouden. Zelfstandig een probleem kunnen analyseren en zoeken naar een geschikte oplossing zijn voorbeelden van belangrijke vaardigheden in het onderwijs en in het latere beroeps- en dagelijks leven.

Voor de doelstellingen van het laptopproject baseren we ons grotendeels op de ’21st century skills’ of de vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij en zeker in een professionele omgeving te functioneren in de eenentwintigste eeuw. Een individuele laptop is een heel geschikt leer- en werkmiddel voor een leerling om deze vaardigheden in te oefenen en te verwerven.

Model 21ste eeuwse vaardigheden

In SFI zijn we ervan overtuigd dat de SFI-laptop voor een echte educatieve meerwaarde voor elke leerling tijdens en buiten de lessen kan zorgen.

Educatieve meerwaarde laptop

Hoe ervaren de leerlingen het laptopproject?

Laptopbrochure

Bekijk de laptopbrochure en presentatie.