Laptopproject

Vanaf het schooljaar 2020-2021 breidt SFI haar huidig laptopproject sterk uit. In de eerste graad starten we met een nieuw Chromebookproject. Alle leerlingen van het eerste en tweede jaar zullen met een individuele SFI-Chromebook werken op school en thuis.

Vanaf het derde tot en met het zesde/zevende jaar werken de leerlingen met een laptop. De leerlingen die vanaf september 2020 in het laptopproject stappen (nl. de derde- en vierdejaars), zullen werken met een laptop met digitale pen. De digitale pen kan een een handig hulpmiddel zijn tijdens het digitaal noteren tijdens de lessen, oplossen van taken en toetsen.

De voorbije maanden hebben we tijdens het afstandsleren vastgesteld dat er in verschillende gezinnen onvoldoende computers aanwezig waren. SFI heeft daarom veel Chromebooks en laptops aan de leerlingen uitgeleend. We hebben ook talrijke vragen van ouders gekregen om een SFI-toestel aan te kopen. De school is ook sterk overtuigd van de pedagogische meerwaarde van een individueel toestel voor elke leerling.

Waarom een laptopproject in SFI?

In SFI streven we naar vernieuwend en uitdagend onderwijs. Leerlingen die actief leerstof verwerken, zullen de leerstof grondiger verwerken en ook beter onthouden. Zelfstandig een probleem kunnen analyseren en zoeken naar een geschikte oplossing zijn voorbeelden van belangrijke vaardigheden in het onderwijs en in het latere beroeps- en dagelijks leven.

Voor de doelstellingen van het laptopproject baseren we ons grotendeels op de ’21st century skills’ of de vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij en zeker in een professionele omgeving te functioneren in de eenentwintigste eeuw. Een individuele laptop is een heel geschikt leer- en werkmiddel voor een leerling om deze vaardigheden in te oefenen en te verwerven.

Model 21ste eeuwse vaardigheden

In SFI zijn we ervan overtuigd dat de SFI-laptop en Chromebook voor een echte educatieve meerwaarde voor elke leerling tijdens en buiten de lessen kunnen zorgen.

Waarom biedt SFI een mix van een Chromebook en laptop aan?

Tijdens zijn of haar loopbaan in SFI, zal een leerling met twee verschillende toestellen werken: een Chromebook en een laptop. Pedagogische- en financiële/praktische redenen liggen aan de basis van deze beslissing.

Pedagogische redenen

De leerlingen zullen tijdens hun SFI-loopbaan met twee verschillende besturingssystemen werken: in de eerste graad werken de leerlingen met Google Chrome OS volledig online in de cloud: alle documenten, presentaties, afbeeldingen en video’s worden in Googledrive bewaard.

Vanaf het derde jaar werken de leerlingen op hun laptop met het meest recente Windows besturingssysteem. De leerlingen maken zowel taken offline (op de lokale laptop) als online in Google drive.

Door de leerlingen intensief met 2 verschillende types van besturingssystemen te laten werken, zullen hun ICT-vaardigheden sterker getraind en ontwikkeld worden.

Financiële- en praktische redenen

Het is wellicht praktisch moeilijk haalbaar om de leerlingen gedurende zes jaar te laten werken met hetzelfde toestel. De toestellen worden intensief gebruikt en zijn onderhevig aan slijtage. De leveranciers bieden ook meestal maximum 5 jaar support en garantie op de toestellen.

Om de kosten zoveel mogelijk te beperken, heeft SFI ervoor gekozen dat de school de Chromebooks zelf aankoopt en aan een democratische prijs aan de leerlingen verhuurt.

Tijdens het derde tot en met het zesde (zevende) jaar hebben de leerlingen de keuze om de laptop te kopen of te huur-kopen.

Educatieve meerwaarde laptop

Hoe ervaren de leerlingen het laptopproject?

Laptop- en Chromebookbrochure

Bestelling laptop