Kom kijken naar 1914 schooltoneel op 19 en 20 april

Derde graad welzijnswetenschappen

De richting welzijnswetenschappen bereidt je voor op een beperkte waaier aan opleidingen aan de hogeschool. Naast een brede algemene vorming focust de richting op sociale en gedragswetenschappen. Naast een theoretisch luik gaan we vooral aan de slag rond concrete thema’s zoals communicatie, opvoeding, recht, samenleving, psychologie, (ortho)pedagogiek, sociale en politieke wetenschappen en sociaal recht. Veel van die leerinhouden komen ook terug in de richting humane wetenschappen (DOD). Het is belangrijk te weten dat je voor diezelfde leerdoelen meer tijd en ruimte krijgt binnen de richting Welzijnswetenschappen.

Nog specifiek aan deze richting is een uitgebreid pakket filosofie dat vertrekt vanuit de leefwereld van jongeren. Ook in de lessen natuurwetenschappen wordt extra stilgestaan bij de fysiologie en de anatomie van de mens. In deze richting leer je de mens dus zeer grondig kennen.

In het zesde jaar krijg je (ter voorbereiding op hoger onderwijs) ook een pakket statistiek.

Voortstuderen? Deze richting bereidt je voor op enkele specifiekere richtingen op de hogeschool binnen de sociale gezondheidswetenschappen (gezondheidszorg) en enkele andere sociale wetenschappen zoals pedagogie van het jonge kind, sociaal-agogisch werk of onderwijs.

Lessentabel

Vakken5e jaar6e jaar
Aardrijkskunde11
Engels33
Frans33
Geschiedenis11
Ikigai11
Filosofie22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen33
Nederlands44
Sociale en gedragswetenschappen76
Statistiek1
Wiskunde33
Totaal3232