Tweede graad natuurwetenschappen

  • Finaliteit: doorstroom

Studierichting

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. Dat wil zeggen dat je vanuit bestaande wetten of theorieën nieuwe hypothesen gaat afleiden en die ook onderzoekt aan de hand van experimenten (demo- en leerlingexperimenten, simulaties, modellen). We kiezen er als school voor om het stevige pakket wiskunde en wetenschappen te versterken met ICT in het derde jaar.

Jouw profiel

  • Je hebt interesse in het studiedomein STEM.
  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden, legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
  • Je verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten tehanteren en inzichtelijk te gebruiken in natuurwetenschappelijke contexten.
  • Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.
  • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar
Aardrijkskunde11
Artistieke vorming11
Biologie22
Chemie22
Engels23
Frans44
Fysica22
Geschiedenis22
Ikigai11
Godsdienst22
ICT1
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Project Engels wetenschappen1
Project STEM1
Wiskunde55
TOTAAL3232

Wat na de tweede graad natuurwetenschappen?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen uit