Tweede graad bedrijf en organisatie

  • Finaliteit: dubbele finaliteit

Studierichting

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je verwerft inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast ontwikkel je competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en human resource-activiteiten en maak je kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi. We kiezen er als school voor om ICT toe te voegen aan dit pakket in het derde jaar en we versterken de talen.

Jouw profiel

  • Je hebt interesse in het studiedomein Economie en organisatie.
  • Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten rond economie en organisatie.
  • Je verdiept en overstijgt de praktische kant van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.
  • Je pakt concrete uitdagingen aan.
  • Je verdiept je in (bedrijfs)economische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden.
  • Je slaagt erin om de verworven kennis en inzichten toe te passen bij het ontwikkelen van administratieve en commerciële competenties.
  • Je bewandelt vlot de digitale weg om opdrachten uit te voeren.
  • Je bent in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren en klanten te adviseren en te begeleiden.

Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar
Aardrijkskunde11
Artistieke vorming11
Duits1
Bedrijfseconomie89
Engels33
Frans33
Geschiedenis11
Ikigai11
Godsdienst22
ICT1
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Wiskunde33
TOTAAL 32 32

Wat na de tweede graad bedrijf en organisatie?

Na de tweede graad ‘Bedrijf en organisatie’ ga je binnen het studieaanbod van onze school logischerwijs over naar de richting ‘Bedrijfsorganisatie’ (dubbele finaliteit). Nadien kan je je studies verderzetten in het hoger onderwijs en bijvoorbeeld kiezen voor een professionele bachelor binnen het studiedomein van de sociale wetenschappen, het onderwijs of de handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Aangezien je al twee beroepskwalificaties (boekhoudkundig assistent en HR-assistent) hebt behaald na het beëindigen van je secundaire schoolloopbaan, kan je er in theorie ook voor kiezen om onmiddellijk de stap te zetten naar de arbeidsmarkt.