Derde graad economie – wiskunde

Economie – Wiskunde bereidt je voor op een waaier aan opleidingen aan hogeschool en universiteit. Naast een brede algemene vorming focust de richting op twee hoofdcomponenten: een uitgebreid pakket economie en een sterke focus op wiskunde.

Binnen het vak economie focus je op de werkingen van ondernemingen en leer je logisch en kritisch na te denken over economische concepten (financiering, fiscaal recht, jaarrekeningen etc.).

In de lessen wiskunde word je ondergedompeld in de wereld van de gevorderde wiskunde. Op het programma staan onder andere analyse, limieten, afgeleiden, integralen, vectoren, ruimtemeetkunde, goniometrie, matrices, complexe getallen, algebraïsche structuur, telproblemen en binomiale verdeling.

Binnen deze richting kan je de keuze maken om ofwel een extra (zevende) uur wiskunde ofwel een uur Duits in jouw curriculum op te nemen. Dat laatste vak biedt jou de kans om ook op het vlak van die taal met een basis te starten in het hoger onderwijs.

Voortstuderen? Deze richting opent de poorten naar heel wat academische (universiteit) en professionele (hogeschool) bacheloropleidingen die sterk wiskundig of wetenschappelijk zijn.
Het is een ideale voorbereiding op voortstuderen.

Lessentabel

Vakken5e jaar6e jaar
Aardrijkskunde11
Economie44
Engels22
Esthetica11
Frans33
Geschiedenis22
Ikigai11
Godsdienst22
Informatica-wetenschappen1
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Filosofie1
Wiskunde66
Extra wiskunde of Duits11
Totaal3232