Derde graad humane wetenschappen

  • Logisch vervolg op: humane wetenschappen
  • Finaliteit: domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD)

Humane wetenschappen bereidt je voor op een waaier aan opleidingen aan hogeschool en universiteit. Naast een brede algemene vorming focust de richting op de sociale en de gedragswetenschappen. Zo dompelen we je onder in de wereld van de politieke en sociale wetenschappen, van de psychologie en van de pedagogiek.

Voor het culturele luik mag je rekenen op een flinke portie uitgebreide filosofie en het vak kunstbeschouwing. Ter voorbereiding op het hoger onderwijs wordt aan het luik wiskunde ook het vak statistiek gekoppeld.

Voortstuderen? Deze richting opent de poorten naar heel wat academische (universiteit) en professionele (hogeschool) bacheloropleidingen die niet sterk wiskundig noch wetenschappelijk zijn. De focus ligt hierbij vooral op de geesteswetenschappen (archeologie, kunstwetenschappen, geschiedenis, wijsbegeerte…) en de sociale wetenschappen (psychologie, pedagogische wetenschappen,
gezondheidszorg of gecombineerde studiegebieden).

Voor al die richtingen is Humane wetenschappen dé ideale voorbereiding op voortstuderen.

Lessentabel

Vakken5e jaar6e jaar
Aardrijkskunde11
Engels22
Esthetica11
Frans33
Geschiedenis22
Ikigai11
Filosofie22
Godsdienst22
Kunstbeschouwing11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Sociale en gedragswetenschappen55
Statistiek11
Wiskunde33
Totaal3232