Derde graad onthaal, organisatie en sales

De richting Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting die je niet in de eerste plaats voorbereidt op voortstuderen, maar ervoor zorgt dat je over alle nodige beroepskwalificaties beschikt om op de arbeidsmarkt je mannetje te staan.

Het vak onthaal, organisatie en sales neemt bijna de helft van alle lesuren op. Het is een vak binnen het domein economie en organisatie dat inzicht biedt in de werking van ondernemingen en gericht is op het ontwikkelen van competenties rond onthaal- en verkoopactiviteiten: werking van ondernemingen, verkoop en marketing, klanten onthalen en informeren en winkelverkoop in echte
omgevingen.

Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is zeer belangrijk in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Voor Nederlands, Engels en Frans ligt de nadruk op communicatieve vaardigheden binnen de context van (winkel)verkoop. Je krijgt ook een basispakket Duits voor het geval je die taal nodig hebt binnen deze (winkel)context.

Heel wat aandacht zal ook gaan naar het verwerven van digitale vaardigheden, aangezien in veel bedrijven de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Aan het einde van deze opleiding heb je alle beroepskwalificaties behaald om producten te verkopen in een winkel of om administratief medewerker te worden aan een onthaal in een bedrijf of organisatie.

Lessentabel

Vakken5e jaar6e jaar
Duits22
Engels22
Frans22
Ikigai11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Mavo22
Nederlands33
Onthaal, organisatie en sales1414
Wiskunde22
Totaal3232