Pedagogisch project

SFI: vleugels voor jouw talent!

Vanuit de inspirerende figuur van Sint Franciscus laten wij ons vandaag uitdagen om elke jongere vleugels te geven waarmee hij/zij de weg naar de toekomst vol vertrouwen kan inslaan.

Met zorg en warme aandacht zoeken we samen naar de unieke weg van elke leerling, hen hierbij blijvend motiveren en stimuleren. Daarbij bieden we uitdagend en vernieuwend onderwijs aan.

Op een professionele en deskundige manier begeleiden wij onze leerlingen in de ontplooiing van al hun talenten. Creativiteit en dynamiek zijn hierbij onze grondhoudingen.

Wij willen elkaar ‘vleugels’ geven en zo ‘goesting‘ doorgeven om samen te leven en te leren. We zetten hiervoor in op engagement en teamspirit.

SFI ‘bruist’ van leven en talent om de toekomst tegemoet te vliegen!