Eerste graad A-stroom 1 A Latijn

Studierichting

In 1 A Latijn krijg je een brede algemene en theoretische vorming. Je hebt een ruim pakket Latijn, moderne talen, wetenschappen en wiskunde. Verder heb je vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam. Mens en samenleving: in dit vak krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. Je krijgt ook inzicht in een aantal maatschappelijke en economische thema’s. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. In het vak ICT leer je o.a. efficiënt en inzichtelijk werken met een computer, Chromebook … In de extra 4 uren heb je Latijn. De nadruk ligt op woordenschatstudie, spraakkunst, tekstvertalingen en proeven van antieke cultuur.
Daarnaast maak je ook kennis met Grieks. Via Da Vinci-projecten is er ruimte voor creatieve verwerking van de leerstof antieke cultuur. Je leert zelfstandig werken en belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …

Jouw profiel

 • Als je kiest voor de optie Latijn, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor alle vakken.
 • Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur, wetenschappen en wiskunde. Je vindt het een uitdaging om je te verdiepen in de studie van een oude taal en cultuur.
 • Je bent nieuwsgierig en je studeert graag. Je bent bereid om elke dag grondig te studeren en te werken. Je hebt een goed geheugen en een goed inzicht.
 • Je houdt van een stevig tempo.
 • Je bent zelfstandig en leert vlot.
 • Je wil op een gestructureerde manier met Latijn omgaan.
 • Je wil teksten in het Latijn ontdekken en je houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.
 • Je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur.
 • Daarnaast kan je ook geordend denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren
  en toepassen in onder meer natuurwetenschappen.

Lessentabel

Vakken algemene vorming
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde4
Aanvullend keuzepakket
ICT 1
Latijn (incl.Da Vinci)4
TOTAAL 32

Wat na het eerste jaar 1 A Latijn?

Een logische overgang na het eerste jaar A met optie Latijn is een tweede jaar met basisoptie Latijn. Ook een overstap naar een andere basisoptie is altijd mogelijk.