Eerste graad B-stroom: 1 B

Studierichting

In de eerste graad B-stroom krijg je een praktische vorming in een aangepast werktempo. Je krijgt een goede basisvorming op het gebied van taal, rekenen en algemene ontwikkeling. We werken met kleine klasgroepen zodat je veel aandacht krijgt en veel aan bod kunt komen. Zo proberen we samen om eventuele tekorten weg te werken en geven we je de kans om succeservaringen op te bouwen. Je krijgt verschillende vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam. Frans en Engels: je leert je niet alleen (verder) uit te drukken in het Frans, maar je maakt ook al kennis met de ‘wereldtaal’ Engels. In het vak maatschappelijke vorming krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. Je krijgt ook inzicht in een aantal maatschappelijke en economische thema’s.

Tijdens het wekelijkse uurtje Ikigai werken we aan onszelf zijn, aan goede relaties met anderen, aan een veilige sfeer op school en aan leren leren. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. In het vak ICT leer je o.a. efficiënt en inzichtelijk werken met een computer, Chromebook … Tijdens een wekelijks klasuur met je klassenleraar krijg je de gelegenheid te werken aan sociale vaardigheden en leren leren. Je hebt geen examens, maar permanente evaluatie. Hierdoor is er extra ruimte voor vakoverschrijdende projecten.

Jouw profiel

  • Je behaalde nog geen getuigschrift basisonderwijs.
  • Je hebt extra ondersteuning nodig om een aantal vakken onder de knie te krijgen.
  • Je hebt nood aan een kleine en veilige klasgroep. Je bent bereid om ook thuis elke dag een beetje voor school te werken.

Lessentabel

Vakken algemene vorming
Beeld1
Frans 3
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muziek 1
Nederlands 5
Techniek 4
Natuurwetenschappen3
Wiskunde 5
Aanvullend keuzepakket
Ikigai1
ICT 1
Klasuur 1
TOTAAL32

Wat na 1 B?

Na een geslaagd 1e leerjaar B behaal je het getuigschrift basisonderwijs. Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na 1 B is 2 B, dat vooral voorbereidt op een tweede graad ‘economie en organisatie’ binnen de arbeidsfinaliteit (A). We helpen je graag verder na het tweede jaar om te kijken waar je talenten en interesses liggen.