Schoolteam

Directie

directie
 • mevrouw Annick THIENPONT algemeen directeur SFI – directeur SFI-aso (midden)
 • mevrouw Marijke LYBAERT pedagogisch directeur SFI (links)
 • mevrouw Hilde GRAIND’ORGE adjunct-directeur SFI (rechts)

Schoolbestuur

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle schoolaangelegenheden. Ze is als volgt samengesteld:

leden raad van bestuur:

 • de heer Jacques DE DECKER, voorzitter
 • mevrouw Nic DE VOS, ondervoorzitter
 • de heer Robert VANDE WALLE, secretaris
 • de heer Jaak BLOCKEN, lid
 • mevrouw Jaklien BROECKAERT, lid
 • mevrouw Hilde DE COENSEL, lid
 • de heer Dirk NAERT, lid

leden algemene vergadering:

 • mevrouw Brigitte D’HONDT
 • mevrouw Rita DE CEUNINCK
 • de heer Roeland DE KETELAERE
 • de heer Marc BAISIER

Coördinatoren

 • mevrouw Lieke KUIJTE (1e graad)
 • de heer Dominique MAES (2e graad)
 • mevrouw Delphine DEWULF (3e graad en 7e jaar)

Cel leerlingenbegeleiding

Op onze school is er een cel leerlingenbegeleiding waar je steeds terecht kunt voor elke vorm van begeleiding. De aangeboden vormen van begeleiding omvatten steun, hulp en/of opvang bij zowel leerproblemen als socio-emotioneel moeilijke situaties, alsook bij elke vraag om bijstand.

De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit:

 • de directie
 • de co√∂rdinatoren
 • mevrouw Lieve BOTTE (de verantwoordelijke van het pedagogisch secretariaat)
 • mevrouw Lidwine ROAEN (de CLB-medewerker)

Leerkrachten

De lijst met leerkrachten vindt u op Schoolonline terug via de pagina “Contacteer leerkracht”.