Schoolteam

Directieteam

 • mevrouw Delphine Dewulf, directeur personeel en administratie
 • de heer Francis De Witte, pedagogisch directeur
 • mevrouw Hilde Graind’orge, adjunct-directeur infrastructuur en logistiek

Schoolbestuur

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle schoolaangelegenheden. Ze is als volgt samengesteld:

leden raad van bestuur:

 • de heer Jacques De Decker, voorzitter
 • mevrouw Nic De Vos, ondervoorzitter
 • de heer Robert Vande Walle, secretaris
 • de heer Jaak Blocken, lid
 • mevrouw Jaklien Broeckaert, lid
 • mevrouw Hilde De Coensel, lid
 • de heer Dirk Naert, lid

leden algemene vergadering:

 • mevrouw Brigitte D’Hondt
 • de heer Marc Baisier

Coördinatoren

 • mevrouw Marleen Vinck (1e graad)
 • de heer Dominique Maes (2e graad)
 • de heer Stijn Duhamel (3e graad en 7e jaar)

Cel leerlingenbegeleiding

Op onze school is er een cel leerlingenbegeleiding waar je steeds terecht kunt voor elke vorm van begeleiding. De aangeboden vormen van begeleiding omvatten steun, hulp en/of opvang bij zowel leerproblemen als socio-emotioneel moeilijke situaties, alsook bij elke vraag om bijstand.

De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit:

 • de directie
 • de coördinatoren
 • mevrouw Lieve Botte (de verantwoordelijke van het pedagogisch secretariaat)
 • mevrouw Lidwine Roaen (de CLB-medewerker)

Leerkrachten

De lijst met leerkrachten vindt u op Schoolonline terug via de pagina “Contacteer leerkracht”.

Bij ons werken?

Wil jij graag ons team versterken? Neem dan contact op via het sollicitatieformulier.