Schoolteam

Directieteam

  • mevrouw Caroline De Clercq, directeur personeel en administratie
  • de heer Francis De Witte, pedagogisch directeur

Schoolbestuur

VZW SKOG

Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent
Tentoonstellingslaan 2
9000 Gent

Voor verdere informatie omtrent de samenstelling van de staf en het schoolbestuur kunt u terecht op www.skogvzw.be

Coördinatoren

  • mevrouw Marleen Vinck (1e graad)
  • de heer Dominique Maes (2e graad)
  • de heer Stijn Duhamel (3e graad en 7e jaar)

Cel leerlingenbegeleiding

Op onze school is er een cel leerlingenbegeleiding waar je steeds terecht kunt voor elke vorm van begeleiding. De aangeboden vormen van begeleiding omvatten steun, hulp en/of opvang bij zowel leerproblemen als socio-emotioneel moeilijke situaties, alsook bij elke vraag om bijstand.

De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit:

  • de directie
  • de coördinatoren
  • mevrouw Lieve Botte (de verantwoordelijke van het pedagogisch secretariaat)
  • mevrouw Lidwine Roaen (de CLB-medewerker)

Leerkrachten

De lijst met leerkrachten vindt u op de website “schoolinfo voor ouders en leerlingen” (link zie Smartschool) terug via de link “Contacteer/overzicht leerkracht per klas – vak”.

Bij ons werken?

Wil jij graag ons team versterken? Neem dan contact op via het sollicitatieformulier.