Eerste graad A-stroom: 1 A FLEX

Studierichting

In 1 A FLEX krijg je een brede algemene en theoretische vorming. Je hebt een ruim pakket moderne talen, wetenschappen en wiskunde. Verder heb je ook vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam. In het vak Ikigai krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. We zetten er ook in op leren studeren.
Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. Om dit in te oefenen bieden we een lesuur ICT. De algemene vakken die een examen hebben (Nederlands, Frans en wiskunde) krijgen iets meer ruimte in de lessentabel. Wie de richting FLEX volgt, zal hier kansen krijgen om zichzelf uit te dagen via (extra) oefeningen, remediëringstaken of uitdagende taken op maat. Het is zeer belangrijk dat je op SFI je eigen leerproces in handen neemt.

Jouw profiel

  • Als je kiest voor de optie FLEX, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor Nederlands, Frans, wereldoriëntatie en wiskunde.
  • Je algemene jaartotaal was zeer goed.
  • Je bent nieuwsgierig en je studeert graag. Je bent bereid om elke dag grondig te studeren en te werken. Je hebt een goed geheugen en een goed inzicht.

Lessentabel

Vakken algemene vorming
Aardrijkskunde2
Beeld (plastische opvoeding)1
Engels1
Frans5
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands6
Techniek2
Wiskunde5
Aanvullend keuzepakket
ICT1
Ikigai1
TOTAAL32

Wat na het eerste jaar 1 A FLEX?

In het Sint-Franciscusinstituut kun je in het tweede jaar kiezen uit 3 basisopties in de A-stroom: