Tweede graad bedrijfswetenschappen

  • Finaliteit: doorstroom

Studierichting

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en bedrijfswetenschappen. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je ontwikkelt ook verder je digitale competenties. De leerinhouden zijn erop gericht om vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden. We kiezen er als school voor om zowel informatica als talen stevig te verrijken in dit pakket.

Jouw profiel

  • Je hebt een sterke interesse in het studiedomein Economie en organisatie.
  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, legt verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
  • Je leert logisch en kritisch te redeneren.
  • Je doorgrondt de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.
  • Je maakt graag oefeningen via rekenblad en je zoekt graag dingen op via het internet.

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Aardrijkskunde11
Artistieke vorming11
(Bedrijfs)economie66
Engels22
Frans44
Geschiedenis11
Ikigai11
Godsdienst22
ICT12
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Project STEM1
Wiskunde44
TOTAAL3232

Wat na de tweede graad bedrijfswetenschappen?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen: