Tweede graad humane wetenschappen

  • Finaliteit: doorstroom

Studierichting

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je krijgt een inleiding in het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken te analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Ten slotte ontwikkel je een wetenschappelijk-sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt hiervoor kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. We verrijken de lessentabel met een uur ICT in het derde jaar

Jouw profiel

  • Je hebt interesse in het studiedomein Maatschappij en welzijn.
  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden, legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
  • Je verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
  • Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving.
  • Je hanteert menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier
  • Je verdiept je in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar
Aardrijkskunde11
Artistieke vorming11
Biologie11
Chemie11
Engels23
Frans44
Fysica11
Geschiedenis22
Ikigai11
(Inleiding) filosofie11
Godsdienst22
ICT1
Kunstbeschouwing11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Sociologie en psychologie33
Wiskunde44
TOTAAL3232

Wat na de tweede graad humane wetenschappen?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen: