Internationalisering

We hebben al een lange traditie van uitwisselingen met scholen in binnen- en buitenland. We zijn er immers van overtuigd dat ze de kans bieden op unieke ervaringen en persoonlijke verrijking.

Met Comenius verkenden we verschillende Europese landen. Voor het Frans toneel trokken de leerlingen zelfs al voorbij de Europese grenzen en gingen ze onder meer naar Canada. Sinds enkele jaren is er een nieuw uitwisselingsproject met Zuid-Afrika.

Ook sommige bedrijfsstages vinden plaats in het buitenland. Zo bieden we stageplaatsen aan in Frankijk en onderzoeken we mogelijkheden in andere landen.