Tweede graad economische wetenschappen

  • Finaliteit: doorstroom

Studierichting

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en bedrijfswetenschappen, wiskunde en talen. Je ontwikkelt ook verder je digitale competenties. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. We kiezen er voor om ICT toe te voegen aan dit pakket in het derde jaar.

Jouw profiel

  • Je hebt een sterke interesse in het studiedomein Economie en organisatie.
  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
  • Je bent in staat om complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerven en te verwerken.
  • Je kan geordend denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren.
  • Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.
  • Je maakt graag oefeningen via rekenblad en je zoekt graag dingen op via het internet.

Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar
Aardrijkskunde 11
Artistieke vorming 11
Biologie 11
Chemie 11
Economie 44
Engels 23
Frans 44
Fysica 11
Geschiedenis 22
Ikigai 11
Godsdienst 22
ICT1
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 44
Wiskunde 44
Wiskunde of project Frans1
Wiskunde of project Engels1
TOTAAL3232

Wat na de tweede graad economische wetenschappen?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen: