Derde graad bedrijfswetenschappen

De richting Bedrijfswetenschappen bereidt je voor op een beperkte waaier aan opleidingen aan de hogeschool. Naast een brede algemene vorming focust de richting op de economische hoofdcomponent bedrijfswetenschappen.

In dat vak ga je grondig in op verschillende facetten van de economie: financiering, jaarrekening, kostprijsberekening, sociaal en fiscaal recht, HR-management en supply chain management. Naast een theoretisch luik ga je praktisch en concreet aan de slag met die elementen van economie.

Ook in het vak wiskunde krijg je een pakket uitbreiding (matrices, functies, integralen en statistiek) die je voorbereiden op hoger onderwijs. Helemaal nieuw is het pakket informaticawetenschappen dat focust op informatie- en databeheer.

Voortstuderen? Deze richting bereidt je voor op enkele specifiekere richtingen op de hogeschool binnen verschillende domeinen: handelswetenschappen en bedrijfskunde, international affairs en
sociaal-economische wetenschappen.

Lessentabel

Vakken5e jaar6e jaar
Aardrijkskunde11
Bedrijfswetenschappen99
Duits21
Engels33
Frans33
Geschiedenis11
Ikigai11
Godsdienst22
Informatica-wetenschappen11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands33
Wiskunde34
Totaal3332