Geschiedenis en tradities

De basis voor SFI werd gelegd door de zusters franciscanessen van het Crombeen te Gent. Zij namen in 1883 hun intrek in het pensionaat van de Engelse zusters in Melle Vogelhoek. De zusters namen de kosteloze gemengde lagere school en de kostschool onder hun hoede. Zij zorgden ervoor dat een kleine kostschool uitgroeide tot een grote school met een waaier aan richtingen. De zustergemeenschap en de opeenvolgende directies wisten steeds in te spelen op de nieuwe evoluties in de maatschappij. In de jaren 20 beseften ze dat een kostschool waar enkel een goede opvoeding werd gegeven ten dode was opgeschreven. Om de toekomst van de school te vrijwaren richtten zij de ‘école commercial’ op, nl. de voorloper van de handelsafdeling. In de jaren 30 werd het aanbod uitgebreid met de richting ‘coupe’ of ‘snit en naad’. Ook dit kaderde in de nationale politiek van toen. Als gevolg van de economische depressie moedigde de regering in die periode het technisch onderwijs aan. Later volgden de familiale afdeling, de moderne humaniora, de klassieke humaniora, bureelwerken enz. Deze richtingen evolueerden tot onze huidige structuur van aso, tso en bso.

Vandaag zijn de parascolaire activiteiten het paradepaardje SFI: de vele buitenlandse reizen, de Comeniusprojecten, het project Frans toneel en zoveel meer. Ook hiervoor werd de basis gelegd door de zusters. De internen verbleven vroeger soms wekenlang op school. De zusters zorgden niet alleen voor onderwijs, maar bezorgden de leerlingen ook een warm thuisgevoel. Vooral in het weekend was er veel aandacht voor ontspanning. Vele generaties oud-leerlingen hebben goede herinneringen aan de VKSJ, allerlei muziekevenementen, films en studiereizen. De franciscaanse zin voor creativiteit en ongedwongen levensvreugde is op SFI sinds jaar en dag een constante gebleven. Al 130 jaar streven we samen met de zusters naar een evenwichtig en sereen mensbeeld met aandacht voor sociale, intellectuele, spirituele, culturele en sportieve vorming.

De congregatie zorgde ook voor de nodige accommodatie. Dankzij haar werd veel geïnvesteerd in gebouwen, goed uitgeruste vaklokalen, computerklassen, een sportzaal en een uitgebreide mediatheek.

De zustergemeenschap zorgde vooral voor een hartelijke, open omgang tussen directies en personeel, tussen leerkrachten en hun leerlingen, tussen de school en de parochie.

Vooral de soberheid van de franciscaanse geest sprak en spreekt vele mensen aan in deze tijd van grenzeloze consumptie. Ondanks de verregaande secularisering van onze maatschappij probeert SFI de christelijke identiteit te bewaren en de evangelische waarden op een eigentijdse manier te beleven en uit te stralen.

Franciscaanse waarden hebben SFI gemaakt tot wat de school vandaag is. De zusters hebben een solide basis gelegd. Dankzij hun inspanningen op het vlak van vorming, opvoeding en zingeving zijn we vandaag een fijne familie.