Eerste graad A-stroom: 2 A

Studierichting

Je bouwt je algemene kennis, vaardigheden en attitudes verder uit. In het differentiatie-uur STEM/ICT (programmeren) (STEM= Science, Technology, Engineering, Mathematics) combineer je inzichten uit verschillende wetenschappen. Al experimenterend leer je probleemonderzoekend en creatief te denken. In de basisopties verken je een studiedomein naar keuze. Elke leerling van 2A werkt in het vak Ikigai verder aan de leerlijnen uit het eerste jaar.

Basisopties

In deze basisopties wordt vaak vakoverstijgend en projectmatig gewerkt. Je oefent er allerlei (leer)attitudes zoals zelfstandig werk, samenwerking, creativiteit … en je versterk er je digitale competenties. In functie van toekomstige studieloopbaankeuzes verken je ook minstens één ander studiedomein.

1 economie & organisatie

 • Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit en stelt je kritisch op ten opzichte van
  maatschappelijke keuzes.
 • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden en past die functioneel toe.
 • Je stelt consumentengedrag in vraag door rekening te houden met leefomgeving, duurzaamheid,
  privacy en milieu.
 • Je volgt wekelijks een extra uur humane wetenschappen in functie van mogelijke toekomstige keuzes binnen je studieloopbaan.

2 maatschappij & welzijn

 • Je observeert, beschrijft en verklaart het sociale gedrag van de mens (individueel en in groep).
 • Je verkent mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, biologie en
  hun kijk op mens en samenleving.
 • Je krijgt door opdrachten en activiteiten meer inzicht in gezondheid en in de ontwikkeling van een
  gezonde en persoonlijke leefstijl.
 • Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je volgt wekelijks een extra uur economie in functie van mogelijke toekomstige keuzes binnen je studieloopbaan.

3 moderne talen & wetenschappen

 • Je breidt je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en/of Engels uit.
 • Je onderzoekt hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep, (sub)cultuur behoren.
 • Je verkent vormen van fictie.
 • Je onderzoekt natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
 • Je ontdekt werelden waarin natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.
 • Je verkent onderzoeksmethoden.
 • Je volgt wekelijks een extra uur economie in functie van mogelijke toekomstige keuzes binnen je studieloopbaan.

4 Latijn

 • Je verdiept je verder in de Latijnse taal en cultuur.
 • Je leest Latijnse teksten en situeert, analyseert, begrijpt en interpreteert ze.
 • Je verruimt je kennis over de taal, cultuur, kunst, waarden, geschiedenis en maatschappij van de
  Romeinen.
 • Je verwerft inzicht in de antieke beschaving en taal als een belangrijke bron van de westerse cultuur
  en van het denken over de wereld en over jezelf.
 • Je verkent onderzoeksmethoden.

Lessentabel

Vakken algemene vorming
Aardrijskunde 1
Beeld 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Ikigai1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 1
Wiskunde 5
TOTAAL25

Aanvullende keuzepakket (7 uur)

Economie & organisatie

Basisoptie5
Extra humane wetenschappen1
STEM/ICT1

Maatschappij & welzijn

Basisoptie5
Extra economie1
STEM/ICT1

Moderne talen & wetenschappen

Basisoptie5
Extra economie1
STEM/ICT1

Latijn

Basisoptie5
Extra natuurwetenschappen1
STEM/ICT1

Wat na de eerste graad?

Na de eerste graad kies je een studierichting die past bij je interesses en talenten. Een aantal studierichtingen bereiden je voor op hogere studies, andere (meer) op de arbeidsmarkt.