Kom kijken naar 1914 schooltoneel op 19 en 20 april

Verbindende communicatie

Als franciscaanse school hechten we veel belang aan waarden zoals respect en verdraagzaamheid. Daarom zetten we sterk in op principes van verbindende of geweldloze communicatie.

We leren de leerlingen hun gevoelens, gedachten en behoeften op een correcte manier te uiten en empathisch te luisteren naar wat de anderen vertellen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich goed voelt op SFI!