Verbindende communicatie

Als franciscaanse school hechten we veel belang aan waarden zoals respect en verdraagzaamheid. Daarom zetten we sterk in op principes van verbindende of geweldloze communicatie.

Zowel leerkrachten als eerstejaars krijgen hierrond vorming. De leerlingen leren hierbij hun gevoelens, gedachten en behoeften op een correcte manier te uiten en empathisch te luisteren naar wat de anderen vertellen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich goed voelt op SFI!