Derde graad Latijn – wetenschappen

  • Logisch vervolg op: Latijn
  • Finaliteit: domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD)

Latijn – Wetenschappen bereidt je voor op een waaier aan opleidingen aan hogeschool en universiteit. Naast een brede algemene vorming focust de richting op twee hoofdcomponenten: een uitgebreid pakket wetenschappen en een uitgebreid aanbod Latijn.

Binnen het vak Latijn bouw je voort op de voorkennis uit de eerste en tweede graad. Je leert de Latijnse taal nog beter kennen (taalsystematiek) en zoomt dieper in op de literatuur. Daarnaast ontmoet je de (Griekse en) Romeinse cultuur in al haar facetten: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunst…

De kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde komen zeer grondig aan bod. Daarbij ontwikkel je naast een uitgebreide basiskennis ook heel wat ervaring door de ontwikkeling van wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden.

Voortstuderen? Deze richting opent de poorten naar de meeste academische (universiteit) en professionele (hogeschool) bacheloropleidingen. Het is een ideale voorbereiding op voortstuderen.

Lessentabel

Vakken5e jaar6e jaar
Aardrijkskunde12
Biologie21
Chemie22
Engels22
Esthetica11
Frans33
Fysica22
Geschiedenis22
Ikigai11
Godsdienst22
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde44
Totaal3232