Inschrijven

Nieuw op SFI vanaf 2022-2023: eerste leerjaar derde graad (vijfde jaar) humane wetenschappen ASO.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

Maakt uw zoon of dochter volgend jaar de overstap naar het secundair onderwijs? Dan is hij of zij uiteraard van harte welkom op SFI.

Net zoals vorig schooljaar gebeuren de inschrijvingen voor onze nieuwe eerstejaars via het centrale aanmeldingsregister (CAR).

Wenst u uw zoon of dochter voor het schooljaar 2022-2023 bij ons in het eerste jaar A-stroom of B-stroom in te schrijven, dan kunt u deze keuze tussen 21 maart (12 u.) en 22 april 2022 (12 u.) aangeven via het online aanmeldingsregister: https://meldjeaansecundair.gent.be/

Mocht u hulp nodig hebben bij het digitaal aanmelden, dan kunt u telefonisch contact met de school opnemen: 09 230 79 11 tussen 9 en 15.30 uur, bij voorkeur in de week van 21 .e.m. 25 maart.

Belangrijk: u hoeft nog geen precieze studiekeuze (Latijn, FLEX, FIX) aan te duiden, enkel A- of B-stroom. Bij twijfel duidt u beiden aan: zowel A-stroom als B-stroom! Bespreek dit tijdig met het schoolteam van de basisschool!

 • A-stroom: voor alle kinderen die een getuigschrift basisonderwijs zullen behalen op het einde van dit schooljaar.
 • B-stroom: enkel voor kinderen die geen getuigschrift basisonderwijs zullen behalen op het einde van dit schooljaar.

Opgelet: ook broers en zussen van leerlingen op SFI en kinderen van personeelsleden van SFI moet u als ouder aanmelden. Zij behouden hun voorrangsrecht, en hun plaats is gegarandeerd, op voorwaarde dat u SFI als keuze aanduidt in het aanmeldingssysteem en aangeeft dat u voorrang voor broer/zus of personeelslid wil.

Meldt u uw kind niet tijdig aan, dan verliest uw kind zijn/haar voorrang! Inschrijven kan dan pas vanaf 6 mei 2022 als er dan nog vrije plaatsen zijn.

Bekijk de volledige tijdslijn voor het inschrijven voor het schooljaar 2022-2023.

Alle verdere praktische info vindt u op: www.aanmeldensecundairescholen.gent

De inschrijvingen van instromers in het tweede tot en met het zevende jaar starten normaal gezien op dinsdag 19 april 2022. ​​U kunt telefonisch contact opnemen met de school (09 230 79 11) of een mailtje sturen naar de betrokken coördinator. Zij zijn bereikbaar via volgende mailadressen:

Een aantal studierichtingen/klasgroepen zijn op dit moment volzet. Inschrijven hiervoor is dan ook niet mogelijk.

 • 2 B

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Een aantal studierichtingen/klasgroepen zijn op dit moment volzet. Inschrijven hiervoor is dan ook niet mogelijk.

 • 2 B
 • 3 Bedrijf en organisatie
 • 3 Bedrijfswetenschappen
 • 3 Organisatie en logistiek
 • 3 Taal en communicatie
 • 4 Handel-talen tso (ondernemen en communicatie)
 • 4 Kantoor en verkoop (office en retail)
 • 5 aso
 • 5 Handel tso (ondernemen en marketing)
 • 5 Kantoor bso (office + retail/logistiek)
 • 6 Kantoor bso (office + retail/logistiek)
 • 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer (business support)

Contactformulier