Inschrijven

Op dit moment is er op alle scholen heel wat verwarring en onduidelijkheid ontstaan i.v.m. de inschrijvingsperiode en -procedures voor het schooljaar 2019-2020.
Wij begrijpen dat dit tot ongerustheid leidt bij ouders van toekomstige eerstejaars die hun kind op SFI willen inschrijven.
Op 18 januari is een belangrijk overlegmoment gepland voor de scholen in Gent en omgeving.
Wij zullen nadien intern overleggen en rond 23 januari definitief communiceren wanneer en hoe (al dan niet via het CAR) u voor SFI kunt inschrijven..
De infoavond van 31 januari om 19 uur en de open dag op 22 februari 2019 (van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur) blijven hoe dan ook behouden. Dank voor uw begrip

Schooljaar 2018-2019

De volgende klasgroepen zijn op dit moment volzet. Enkel bij eventuele overgangen van eigen leerlingen kunnen hier plaatsen vrijkomen.

  • 1 LjB
  • 2 BVL
  • 2 ON (handel)
  • 3 ondernemen en IT (handel)
  • 4 ondernemen en IT (handel)
  • 4 ondernemen en communicatie (handel-talen)
  • 5 office management en communicatie (secretariaat-talen)
  • 5 office (kantoor) retail (verkoop) / logistiek

Voor inschrijving voor dit schooljaar, neem telefonisch contact op via volgend telefoonnummer 09 230 79 11.

Schooljaar 2019-2020

Maakt uw zoon of dochter volgend jaar de overstap naar het secundair onderwijs?
Dan is hij of zij uiteraard van harte welkom op SFI.

Vanaf volgend schooljaar gebeuren de inschrijvingen voor onze nieuwe eerstejaars via het centrale aanmeldingsregister (CAR). Wenst u uw zoon of dochter voor het schooljaar 2019-2020 bij ons in het eerste jaar in te schrijven, dan zal u deze keuze vanaf april 2019 kunnen aangeven via het online inschrijvingssysteem. We nodigen u alvast uit op onze infoavond die zal plaatsvinden op donderdag 31 januari 2019 om 19 uur. We lichten dan de hervormde en brede eerste graad toe en ook het CAR-systeem.

Verder brengen we u graag op de hoogte van een nieuwe regelgeving rond de inschrijvingen secundair onderwijs. Hierdoor hoeven broers en zussen van onze huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden die volgend jaar de overstap maken van het basis- naar het middelbaar onderwijs zich niet vroeger in te schrijven. Deze kinderen melden zich zoals iedereen online aan op het centraal aanmeldingssysteem vanaf april 2019. Ze hebben voorrang en zijn zeker van een plaats op onze school op voorwaarde dat ze zich tijdig elektronisch aanmelden en SFI als schoolkeuze aanduiden.
Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent
De inschrijvingsregeling voor neveninstromers blijft ongewijzigd en start op dinsdag 23 april 2019. Verdere informatie volgt nog.

Contactformulier