Inschrijven

Nieuw op SFI vanaf 2020-2021: tweede graad humane wetenschappen (aso) en 7 logistiek assistent magazijn duaal (bso)!

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Maakt uw zoon of dochter volgend jaar de overstap naar het secundair onderwijs? Dan is hij of zij uiteraard van harte welkom op SFI.

Door de coronamaatregelen kunnen onze infoavond voor ouders en de interactieve Open dag niet doorgaan zoals gewoonlijk. Wij zorgen echter binnenkort voor een volwaardig digitaal alternatief, zodat u en uw zoon of dochter toch met de verschillende facetten van SFI kunnen kennismaken!

Net zoals vorig schooljaar gebeuren de inschrijvingen voor onze nieuwe eerstejaars via het centrale aanmeldingsregister (CAR).

Wenst u uw zoon of dochter voor het schooljaar 2021-2022 bij ons in het eerste jaar A-stroom of B-stroom in te schrijven, dan kunt u deze keuze tussen 22 maart en 21 april 2021 aangeven via het online aanmeldingsregister: https://meldjeaansecundair.gent.be/

Mocht u hulp nodig hebben bij het digitaal aanmelden, dan kunt u telefonisch contact met de school opnemen: 09 230 79 11 tussen 9 en 15.30 uur, bij voorkeur in de week voor de paasvakantie!

Belangrijk: u hoeft nog geen precieze studiekeuze (Latijn, FLEX, FIX) aan te duiden, enkel A- of B-stroom en bij twijfel zowel A als B. Bespreek dit tijdig met het schoolteam van de basisschool!

  • A-stroom: voor alle kinderen die een getuigschrift basisonderwijs zullen behalen op het einde van dit schooljaar.
  • B-stroom: enkel voor kinderen die geen getuigschrift basisonderwijs zullen behalen op het einde van dit schooljaar.

Opgelet: ook broers en zussen van leerlingen op SFI en kinderen van personeelsleden van SFI moet u als ouder aanmelden. Zij behouden hun voorrangsrecht, en hun plaats is gegarandeerd, op voorwaarde dat u SFI als keuze aanduidt in het aanmeldingssysteem en aangeeft dat u voorrang voor broer/zus of personeelslid wil.
Meldt u uw kind niet tijdig aan, dan verliest uw kind zijn/haar voorrang! Inschrijven kan dan pas vanaf 5 mei 2021 als er dan nog vrije plaatsen zijn.

Bekijk de volledige tijdslijn voor het inschrijven voor het schooljaar 2021-2022.

Alle verdere praktische info, vindt u op: www.aanmeldensecundairescholen.gent

De inschrijvingen van instromers in het tweede tot en met het zevende jaar starten normaal gezien op maandag 19 april 2021.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

Een aantal studierichtingen/klasgroepen zijn op dit moment volzet. Inschrijven hiervoor is dan ook niet mogelijk.

1ste graad

  • 1 A
  • 2 B (economie en organisatie/maatschappij en welzijn)

2de graad

  • 3 handel (ondernemen en IT)
  • 3 en 4 kantoor bso (office en retail)

3de graad

  • 5 secretariaat-talen (office management en communicatie)
  • 6 aso

Contactformulier