Inschrijven

Nieuw op SFI vanaf 2020-2021: in de tweede graad nu ook vierde jaar humane wetenschappen (aso) en derde jaar maatschappij- en welzijnswetenschappen (domeingebonden doorstroom tso)

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Eerstejaars

De inschrijvingen voor onze nieuwe eerstejaars verlopen in eerste instantie via het centrale aanmeldingsregister (CAR). Voor het schooljaar 2021-2022 konden kinderen voor de A- of B-stroom aangemeld worden tussen 22 maart en 21 april 2021 via het online aanmeldingsregister.
Bekijk de volledige tijdslijn voor het inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 en alle verdere praktische info op: www.aanmeldensecundairescholen.gent

Op 3 mei 2021 vanaf 12 uur ontvangen de ouders van alle aangemelde kinderen een mail van het CAR waarin staat welke school hen is toegewezen. Zodra alle ouders verwittigd zijn, zenden wij nog diezelfde dag een persoonlijke mail naar alle kinderen die SFI als school kregen toegewezen. In deze mail vinden zij alle verdere info i.v.m. de digitale bevestiging van de inschrijving en de mogelijkheden tot verdere kennismaking.

Waarschijnlijk zijn er nog een beperkt aantal vrije plaatsen in de A-stroom. Indien u niet (tijdig) aanmeldde via het CAR maar toch uw kind op SFI wil laten inschrijven, dan neemt u best vanaf 5 mei 2021 zo snel mogelijk telefonisch contact op met de school: 09 230 79 11. Wij helpen u dan graag verder. 1B is volzet en er staan ook nog leerlingen op de wachtlijst. U kunt uw kind op een wachtlijst laten plaatsen, maar er is weinig kans dat u ook effectief zult kunnen inschrijven op SFI. U schrijft dus veiligheidshalve uw kind best ook in op een andere school met een B-stroom.

Instromers

De inschrijvingen van instromers in het tweede tot en met het zevende jaar zijn gestart op maandag 19 april 2021. U kunt telefonisch contact opnemen met de school (09 230 79 11) of een mailtje sturen naar de betrokken coördinator. Zij zijn bereikbaar via volgende mailadressen:

Opgelet:
Op dit moment zijn enkele studierichtingen reeds volzet.

  • 2 B
  • 3 Bedrijf en organisatie
  • 3 Taal en communicatie
  • 4 handel-talen tso (ondernemen en communicatie)
  • 5 aso
  • 5 handel tso (ondernemen en marketing)
  • 5 kantoor bso (office + retail/logistiek)
  • 6 kantoor bso (office + retail/logistiek)
  • 7 kantooradministratie en gegevensbeheer (business support)

Wie dat wenst kan zich wel op een wachtlijst laten registreren. Mochten er toch nog plaatsen vrij komen, dan zullen de personen op de wachtlijst in volgorde van aanmelding verwittigd worden.

Contactformulier