Inschrijven

Nieuw op SFI vanaf 2020-2021: tweede graad humane wetenschappen (aso) en 7 logistiek assistent magazijn duaal (bso)!

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen voor eerste leerjaar A en B

De inschrijvingen voor het eerste jaar A en B via het CAR zijn afgerond sinds 8 mei 2020. Op dat moment was ons maximum aantal leerlingen in 1A en 1B bereikt.
U kunt zich wel nog op een wachtlijst laten opnemen door u telefonisch aan te melden: 09 230 79 11. Indien er nog plaatsen vrijkomen of indien we nog extra capaciteit kunnen creëren, zullen we de personen op de wachtlijst in volgorde van aanmelding contacteren.

Inschrijvingen voor het tweede tot en met het zevende jaar (instromers)

Door de coronacrisis is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om infomomenten te voorzien of de inschrijvingen (volledig) fysiek te laten verlopen. Dat betekent dat de inschrijvingen dit jaar hoofdzakelijk digitaal verlopen. Heel wat informatie, bv. i.v.m. de studierichtingen op SFI vindt u overigens elders op deze website. 

Hoe verloopt inschrijven op SFI dit jaar concreet?

 • Indien u uw zoon of dochter op SFI wil inschrijven, meldt u zich eerst aan via het korte contactformulier onderaan. Vul vooral de contactgegevens zorgvuldig in.
 • U krijgt daarop een mail van de de leerlingenadministratie met een link naar een uitgebreider invulformulier. Hierin vragen wij u zowel administratieve gegevens als info i.v.m. de schoolloopbaan en de sterktes én eventuele noden van uw zoon of dochter. Opgelet: u krijgt een bevestigingsmail na het verzenden van het formulier, maar de inschrijving is dan nog niet definitief! Indien u de mail met het invulformulier niet kort na de aanmelding ontvangt, kijk dan even na of die niet in in uw spam terecht gekomen is.
 • U wordt zo snel mogelijk door een SFI-medewerker opgebeld om een afspraak te maken voor een kort intakegesprek met de coördinator of directeur.
 • Op het afgesproken tijdstip meldt één van de ouders, bij voorkeur vergezeld van de leerling zelf zich aan de voordeur (Tuinstraat 105) aan, met mondmasker. Meer personen zijn niet toegelaten. Langskomen om in te schrijven zonder afspraak is ook niet mogelijk.
  Wij zorgen voor een veilige omgeving voor een kort gesprek met de directeur of de coördinator, waarin de school- en studiekeuze en kennismaking met de leerling centraal staan. Ook eventueel in te halen leerstof wordt besproken, net zoals het chromebook- en laptopproject.
  U brengt die dag zeker het rapport van het vorige schooljaar mee (of zendt het vooraf per mail door). Vooral het jaarrapport en het uitgereikte attest en advies van de delibererende klassenraad zijn onontbeerlijk om een inschrijving te kunnen realiseren.
 • Na de definitieve inschrijving ontvangt u een mail van de leerlingenadministratie met alle praktische info i.v.m. de bestelling van boeken, laptop enz.  

U bent van harte welkom en we kijken alvast uit naar onze nieuwe leerlingen!

De infoavond i.v.m. de overgang naar het tweede jaar, de tweede graad en de derde graad die gepland was op donderdag 23 april 2020 kon helaas niet doorgaan of worden verschoven. We bieden u daarom online presentaties aan:

Voor een aantal studierichtingen/klasgroepen kunnen wij op dit moment geen vrije plaatsen garanderen voor 2020-2021.
U kunt zich wel op een wachtlijst laten registreren door u telefonisch aan te melden: 09 230 79 11. Indien er door verschuivingen binnen de studiekeuzes van onze huidige leerlingen extra plaatsen zouden vrijkomen, dan worden de personen op de wachtlijst gecontacteerd in volgorde van aanmelding.

1ste graad

 • 1 A
 • 2 B (economie en organisatie/maatschappij en welzijn)

2de graad

 • 3 kantoor bso (office en retail)
 • 4 handel-talen tso (ondernemen en communicatie)
 • 4 kantoor bso (office en retail)

3de graad

 • 6 aso

Contactformulier