Robin-school

Met heel veel fierheid kondigt SFI Melle aan dat zij voortaan een Robin-school is.

Dat betekent dat wij via de Stichting Robin en haar partners aan die leerlingen die in een gezin met financiële problemen opgroeien, een Robinpas kunnen schenken.
Die pas gebruiken ouders om de schoolboeken renteloos in stukken te betalen. De kostprijs wordt over de 10 maanden van een schooljaar gespreid.
In de meest moeilijke situaties wordt zelfs een korting op het totaalbedrag gegeven. Zo zorgt Stichting Robin ervoor dat kinderen en hun ouders bijna zorgeloos aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen. Niemand start op 1 september zonder boeken! Niemand moet door te hoge schoolkosten kansen op een betere toekomst mislopen.

Wie komt in aanmerking? Ouders die maandelijks een leefloon, een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen en/of een sociale toeslag van de overheid ontvangen.
Wie niet in aanmerking komt, maar graag wil helpen andere leerlingen kansen te geven, kan dat rechtstreeks via de doneerknop op www.robins-hood.be.

In mei stuurt SFI alle ouders een Googleformulier. Wie voldoet aan de voorwaarden en dus in aanmerking komt voor een Robinpas, vult het Googleformulier in. De gegevens zullen alleen door de boekenverantwoordelijke gelezen worden. Begin juni zal de mail met daarin de code van de Robinpas verstuurd worden. Concrete info over het gebruik ervan zal in dezelfde mail te lezen zijn.

Over Stichting Robin en hun partners vind je meer informatie op www.stichtingrobin.be.