SFI is officieel een zingende school!

Koor en stem lanceerde het muzikaal project ‘Een zingende school’ en zocht over heel Vlaanderen scholen om zich kandidaat te stellen. Ons K(h)OOR! en de leerlingen van het seminarie Podiumkunsten en semi-aria waren enthousiast om op dat aanbod in te gaan. Op donderdag 19 januari hielden we een klein optreden in de kapel. Nadien ontvingen we van Koor en stem het zingende en swingende schoollogo.

Hiermee laten we horen en zien dat kinderen en jongeren van zingen houden en dat samen zingen verbindend werkt en gezond is. Een 70-tal ‘zingende scholen’ krijgen nu regelmatig ondersteuning en advies. Voor dirigenten is er ook intervisie mogelijk.

Joris De Smet en Steven Lecompte, coƶrdinerende leerkrachten