nieuwe gezichten

Op de bank met… mevrouw Bakar & mevrouw Tavernier

Komend schooljaar stellen we u via de nieuwsbrief voor aan de nieuwe leerkrachten op onze school. Dit doen we aan de hand van een dubbelgesprek met een collega die hier al langer werkt. In deze nieuwsbrief spreken we met de twee vrouwelijke collega’s die het vak techniek trekken bij ons op school, mevrouw Bakar en […]

Nieuwe gezichten

Een nieuw schooljaar zorgt ook voor nieuwe personeelsleden. We stellen ze graag even voor.

Nieuwe gezichten

Karel Maenhout Bijna 45 jaar geleden zag Karel in Gent het levenslicht. Sindsdien heeft hij altijd in Gent gewoond op ongeveer anderhalve kilometer van het Sint-Franciscusinstituut. Vele jaren geleden besloot hij om handelswetenschappen te gaan studeren. Hij was toen ook al gebeten door het computervirus en die passie is gebleven. In september 2000 begon hij […]

Nieuwe gezichten

Een nieuw schooljaar zorgt ook voor nieuwe leerkrachten. We stellen ze graag even voor. Angeline De Moor Bert Durieux Ingeborg Wytynck Jolien Pruvoost Kasper De Ridder Tony Vanhove

Nieuwe gezichten

In de loop van de voorbije maanden mochten we Laurens Van den Broecke en Charlotte Daenens als nieuwe collega’s verwelkomen. We stellen ze graag even voor.