op de sofa met

Op de bank met… mevrouw Bakar & mevrouw Tavernier

Komend schooljaar stellen we u via de nieuwsbrief voor aan de nieuwe leerkrachten op onze school. Dit doen we aan de hand van een dubbelgesprek met een collega die hier al langer werkt. In deze nieuwsbrief spreken we met de twee vrouwelijke collega’s die het vak techniek trekken bij ons op school, mevrouw Bakar en […]