kunst

Af van afval

Het seminarie ‘Vuile Handen’ in het 6e jaar heeft dit jaar een groots project op touw gezet. De opdracht was de afvalproblematiek in beeld brengen. De leerlingen moesten een onderzoeksvraag opstellen en antwoorden met kunst.