Sociale stage

Op donderdag 15 november grepen de leerlingen van 6 aso en 6 tso de kans om kennis te maken met de zorgsector. Ze zetten zich een dag in voor ouderen of mensen met een beperking of namen een kijkje in een kleuterschool. Vanuit de studierichtingen die ze nu volgen, hebben onze 6de-jaars vaak weinig zicht op deze sector. Voor veel van onze leerlingen ging via de sociale stage een nieuwe wereld open. Lone De Mulder uit 6WeWi en Amber De Ridder uit 6AIT geven jullie hier een blik achter de schermen. De moeite waard!
Lees verder

Dansvoorstelling Giselle

Dat veel leerlingen van de derde graad houden van dans is ondertussen bekend. Begin oktober konden ze reeds proeven van een Flamenco-voorstelling in het kader van het Festival van Vlaanderen. Liefhebbers van hedendaags ballet kwamen aan hun trekken tijdens twee opvoeringen van Giselle in de Vlaamse Opera in Gent …
Lees verder

Inschrijvingen nieuwe eerstejaars via centrale aanmeldingsregister

Vanaf volgend schooljaar gebeuren de inschrijvingen voor onze nieuwe eerstejaars via het centrale aanmeldingsregister (CAR). Wenst u uw zoon of dochter voor het schooljaar 2019-2020 bij ons in het eerste jaar in te schrijven, dan zal u deze keuze vanaf april 2019 kunnen aangeven via het online inschrijvingssysteem. We nodigen u alvast uit op onze infoavond die zal plaatsvinden op donderdag 31 januari 2019. We lichten dan de hervormde eerste graad toe en ook het CAR-systeem.

Verder brengen we u graag op de hoogte van een nieuwe regelgeving rond de inschrijvingen secundair onderwijs. Hierdoor hoeven broers en zussen van onze huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden die volgend jaar de overstap maken van het basis- naar het middelbaar onderwijs zich niet vroeger in te schrijven. Deze kinderen melden zich zoals iedereen online aan op het centraal aanmeldingssysteem vanaf april 2019. Ze hebben voorrang en zijn zeker van een plaats op onze school op voorwaarde dat ze SFI aanduiden als hun 1e schoolkeuze.
Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent
De inschrijvingsregeling voor neveninstromers blijft ongewijzigd en start op dinsdag 23 april 2019. Verdere informatie volgt nog.

Familienieuws 7 juni 2018 – 6 oktober 2018

Geboorten

7 juni 2018
Ward Van De Steene
tweede kindje van Niels Van De Steene en Jelke Van Isacker, oud-leerling
een broertje voor Ewout
5 september 2018
Henri Van Isacker
eerste kindje van Mathias Van Isacker, oud-leerling en Camille Huysman, collega

Huwelijken

1 september 2018
Jonathan Cobbaut, oud-leerling en Emmely De Laruelle, oud-leerling
zoon van Karien Vandermeersch, collega
8 september 2018
Seppe Van Buggenhout en Eline Vereecke
dochter van Marijke Lybaert, directeur
6 oktober 2018
Bruno Geldof, collega en Kim Bogaert

Overledenen

20 juni 2018
mevrouw Olga De Cuf
schoonmoeder van Katty Declercq, oud-leerling
grootmoeder van Elisabeth Grumieaux, oud-leerling en van Korneel Grumieaux, 5MTWE
12 juli 2018
mevrouw Francine De Vos, oud-collega
moeder van Katrien Eloot en Anouk Eloot, oud-leerlingen
schoonmoeder van Inge Bracquiné, oud-leerling
grootmoeder van Gitte Declercq, oud-leerling, Tuur Declercq, 5AIT en Flor Declercq, 2LA
24 juli 2018
mevrouw Simonne Anna Françoys
moeder van Annie Baeten, oud-collega
8 september 2018
de heer André Du Ville
vader van Hilde Du Ville, collega
grootvader van Fanny De Vloed, oud-leerling
19 september 2018
mevrouw Antoinette De Raeve, oud-collega
21 september 2018
de heer Paul Baeyens
grootvader van Elian Van Bouchaute, 6OMC
2 oktober 2018
de heer Raymond De Guchtenaere
grootvader van Laura De Guchtenaere, 4OIT