Schoolfeest

Oud-leerlingenavond – Schoolfeest

Na 3 sombere coronajaren zonder festiviteiten, brainstormden we aan het begin van het schooljaar enthousiast over een nieuw feestconcept: een warm feest waar we iedereen samenbrengen, helemaal passend bij onze SFI-visie! We zouden onze oud-leerlingenraad combineren met een klein schoolfeest… dachten we! Maar wat een feest werd het! Vanaf het moment dat je de schoolpoort binnenliep, kon je de gezellige SFI-sfeer proeven. Het aanmelden duurde te lang, genoteerd voor volgend jaar. De frietjes smaakten, jammer dat de foodtruck niet van de snelste was. De pasta was heerlijk, de zelfgemaakte desserts werden gesmaakt. DJ Sander gaf het beste van zichzelf. Op elke locatie was er sfeer en was het fijn vertoeven, werd er gelachen, bijgepraat en gevierd. Als kers op de taart speelde onze schoolband in de sportzaal de pannen van het dak. Wat een fantastische sfeer was dit! Wij zijn dankbaar dat jullie, leerlingen, oud-leerlingen, ouders en familie zo talrijk aanwezig waren. Dankjewel aan alle collega’s die er mee voor zorgden dat dit voor iedereen een onvergetelijke avond werd. We kijken uit naar de volgende editie, hopelijk zijn jullie dan opnieuw van de partij. Wie nog even wil nagenieten kan de foto’s bekijken op onze SFI-Facebookpagina

Elsie Bambust, personeelslid

Familienieuws 8 juli 2022 – 27 november 2022

Geboorten

9 juli 2022
Juna Cobbaut
dochtertje van Jonathan Cobbaut en Emmely De Laruelle, oud-leerlingen
een zusje voor Hailey
een kleindochtertje voor Karien Vandermeersch, collega
19 juli 2022
Gust De Brauwer
zoontje van Stijn De Brauwer en Griet Vergauwen, collega
een kleinzoontje voor Lut Parmentier, collega
6 augustus 2022
Flo De Mey
dochtertje van Nick De Mey en Charlotte Lecompte
een zusje voor Lou en Oona
een kleindochtertje voor Steven Lecompte, collega
29 augustus 2022
Jules Parmentier
zoontje van Maarten Parmentier en Marine Le Forestier
een kleinzoontje voor Marleen De Jaeger, collega
een neefje voor Heleen Parmentier, collega
6 september 2022
Léa Vergauwen
dochtertje van Karel Vergauwen en Louise De Witte
een kleindochtertje voor Lut Parmentier, collega
een nichtje voor Griet Vergauwen, collega
4 november 2022
Timothy Pauwaert
zoontje van Anthony Pauwaert en Julie Mallet, oud-leerlinge
een kleinzoontje voor Dominick Van Dyck, collega

Huwelijken

8 oktober 2022
Anton Lecompte en Fem Van Brabant
zoon van Steven Lecompte, collega

Overledenen

8 juli 2022
Annie Aelterman
moeder van Ingrid De Smet, oud-collega
30 augustus 2022
Cecile Use
moeder van Nic De Vos, oud-collega en lid van raad van bestuur
7 september 2022
zuster Andrea De Cock (Zr Honorine)
zuster van de zustergemeenschap van de franciscanessen, Gent-Crombeen
1 oktober 2022
Edmond Van Kerckhove
grootvader van Thibault Van der Haegen, 6OR
24 september 2022
Flory Lagamayo
moeder van Angelo Godela Lagamayo, collega
14 oktober 2022
Eva De Ridder
grootmoeder van Martine Tavernier, collega
14 oktober 2022
Clara Van Acker
grootmoeder van Francis De Witte, directeur
grootmoeder van Cynthia Vermeeren, oud-leerling
overgrootmoeder van Alexander De Witte, oud-leerling
19 oktober 2022
Frans Desmet
schoonvader van Katrijn Langerock, oud-leerling en collega
grootvader van Victor (5EWI), Marie (2LB) en Emile (1FLEXA) Vindevogel
23 oktober 2022
Els Van Lancker, oud-leerling
moeder van Lena (5LMT) en Lotte (1LB) Van de Putte
28 oktober 2022
Marie José De Smet
grootmoeder van Saartje Henderickx, collega
5 november 2022
Agnès De Coster
grootmoeder van Maya, oud-leerling en Dries (5MTWE) Braeckman
27 november 2022
Luc Vanderpoorten
vader van Liesbeth Vanderpoorten, collega

Tentoonstelling seminarie Arabisch

Vijfde- en zesdejaars die het seminarie Arabisch volgen, ervoeren in de tentoonstelling برزخ Barzakh van de Algerijnse kunstenares Lydia Ourahmane de impact van de lockdown op individuele levens. برزخ Barzakh staat voor ‘het ongewisse’ in het Arabisch, maar ook voor de ’tussen-staat’ tussen leven en dood. Hoe zien jongeren die ’tussen-staat’, hoe definiëren zij die plaats waar enerzijds een geest wacht, maar die anderzijds ook nog fysieke bescherming biedt? Voor dit project verhuisde Lydia Ourahmane de volledige inboedel van haar gehuurde flat in Algiers naar Europa. Op die manier maakten de leerlingen kennis met hoe een jonge Arabische vrouw met ambities leeft én kunnen ze die situatie vergelijken met hun eigen ervaringen. Zouden zij zich er thuis voelen? Wat betekent overigens het begrip ’thuis’? Is dat een gebouw, zijn het de objecten waarmee we ons omringen of zijn het herinneringen aan iets of iemand? برزخ Barzakh, ‘het ongewisse’ dus.

[Splendid Isolation, S.M.A.K.]

Bruno Geldof, leerkracht

Erasmus+ Verona

In juni 2022 volgde ik in Verona een nascholing over blended learning. In de training stonden ICT-toepassingen centraal die onze klaspraktijk nog motiverender en uitdagender kunnen maken: podcasts opnemen met Anchor, het principe van de flipped classroom met Nearpod, discussievideo’s met TedEd, op interactieve schattenjacht met GooseChase of greenscreenvideo’s met OBS. Leraar Riccardo had daarnaast ook aandacht voor het culturele aspect. En wij ook, uiteraard!

Bruno Geldof, leraar

Erasmus+ Alcala

Een grote zegen was het om deel te mogen nemen aan de Erasmus+-uitwisseling naar Alcalá de Henares, nabij Madrid (Spanje). Focus van de cursus was motivatie in de klas (zowel bij leerlingen als bij de leerkracht). Een brandend actueel thema en tegelijk een grote uitdaging voor het onderwijs in de 21ste eeuw. Verschillende topics passeerden de revue. Denken we aan ICT in de klas, het inzetten van games tijdens de lessen, meditatietechnieken, welbevinden etc.
Dat er ook voldoende aan óns welbevinden werd gedacht, bewijzen de fijne uitstappen in Alcalá, de (in)formele netwerkmomenten en de groepsopdrachten.

Lucas De Volder, leerkracht