Uitbreiding laptopproject

Wegens de positieve ervaringen met ons huidig laptopproject en wegens de sterk gewijzigde noden in het onderwijs, heeft de school beslist om het laptopproject vanaf schooljaar 2020-2021 sterk uit te breiden. De leerlingen van de eerste graad zullen vanaf volgend schooljaar met een persoonlijke SFI-chromebook werken. Van het derde jaar tot en met het zevende jaar werken de leerlingen met een persoonlijke SFI-laptop.

SFI gaat online tot aan de paasvakantie

Afstandsleren is de ideale manier om ervoor te zorgen dat leerlingen die niet fysiek naar school kunnen gaan toch waardevolle leertijd krijgen. Daarom doen we een beroep op ons beschikbaar online-oefenmateriaal. Het feit dat we reeds enkele jaren een laptopschool zijn en vertrouwd gemaakt werden met digitale tools maakt dat we als school een voorsprong hebben.

Het is nu een uitgelezen moment om onze leerlingen in hun onderwijsleerproces te blijven ondersteunen en begeleiden.

We zetten in op autonomie, coaching en verbondenheid.

We wensen iedereen heel veel succes en ondanks de bizarre tijden veel leerwinst!

Excursie chemie

Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze worden voor vele doeleinden gebruikt en vervangen vaak natuurlijke materialen.
Kunststoffen zijn goedkoop, duurzaam, licht en goed verwerkbaar. Daarom wordt hiervoor vaker geopteerd dan voor conventionele materialen zoals beton en ijzer.

Lees verder

In memoriam E.H. Louis Baert

Bijna twee decennia was E.H. Baert directeur op SFI, in de jaren 70 en 80 nog een zuivere meisjesschool met internaat.
Hij was duidelijk een man met visie. Onder zijn directeurschap koos SFI resoluut voor expansie en werd het studieaanbod uitgebreid, in aso met de Latijnse afdelingen, in bso met de afdeling bureelwerken. Later zou daar in tso nog de afdeling bedrijfseconomische informatica bijkomen, wat zijn inzicht in maatschappelijke verandering bewijst. In bso voerde hij ook de zevende jaren in, zodat ook die leerlingen een volwaardig diploma konden behalen.
Zo werd SFI de school die ze nog altijd is, met een evenwichtig aanbod in aso, tso, bso waarin iedereen als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Het leerlingenaantal groeide onder het bewind van E.H. Baert en de accommodatie volgde. Op vraag van ouders en leerlingen voerde hij ook het dagelijkse blauw-witte uniform – toen nog met schort – in, wat paste en past in de sfeer van franciscaanse soberheid.

(lees verder onder de foto)

Als directeur werkte hij samen met zuster Liguori en later met Chris Vermeire. Voor de zusters, in wier huis de school te gast was en die nog altijd een aanzienlijke ondersteunende rol speelden in het dagelijkse schoolleven op SFI, had E.H. Baert grote waardering en respect.
Respect had hij voor ieders bijdrage aan het schoolleven, ook die van het ondersteunend en het onderhoudspersoneel. Dat respect verwachtte hij van iedereen.
Als classicus was hij een man van taal en cultuur in de brede zin van het woord. Zijn kennis en geheugen waren fenomenaal. Talloze leerlingen en collega’s van SFI maakten met hem als gids een onvergetelijke reis naar Italië, met Rome en Assisi als absolute hoogtepunten, 18 jaar lang, tot Paul Teurrekens de fakkel overnam.
E.H. Baert stond op SFI ook aan de wieg van de pastorale werkgroep die ervoor zorgde dat de katholieke en franciscaanse waarden ingebed werden in het schoolleven. Ontelbare keren ging hij voor in de eucharistievieringen met de hele school of per klas.
E.H. Baert was ook sportief. Legendarisch zijn de lange fietstochten die hij begeleidde op sportdagen, bij voorkeur richting zijn glooiende geboortestreek.

Maar bovenal was E.H. Baert een directeur van mensen.
Hij kon streng zijn voor de leerlingen, zeker als die niet in de pas liepen, maar hij zag ze graag. Hij kende iedere leerling en ook haar persoonlijke context, zo bleek in elk gesprek. Hij stimuleerde alle leerlingen om het maximum uit zichzelf te halen, ongeacht hun studierichting.
Vooral met de internen had hij een goede band.
Aan zijn personeel stelde hij hoge eisen en vooral jonge leerkrachten werden door hem intensief begeleid. Tegelijk leefde hij oprecht mee met ieders lief en leed.
Ook na zijn pensionering op SFI rustte E.H. Baert niet op zijn lauweren, maar nam hij nog vele engagementen op zich. Zo was hij stichter en voorzitter van de Sfioretti, de vereniging van oud-personeelsleden.
Hij kwam nog graag terug naar SFI, zeker bij bijzondere gelegenheden. Helaas zal hij er niet meer bij zijn, ook niet als in 2021 onze school 150 jaar bestaat.

SFI heeft met E.H. Baert een ‘monument’ verloren, maar kan dankbaar verder bouwen op de fundamenten die hij heeft gelegd.

Marijke Lybaert, pedagogisch directeur

Kennismakingsweek

Tijdens de kennismakingsdagen van 23 tot en met 29 januari ontvingen we de leerlingen van het zesde leerjaar van volgende scholen: Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge, Sint-Elooischool Merelbeke, SFB Melle, De Graankorrel van Schelderode en Melsen, O.L.Vr. Visitatie Bottelare, VBS De Bloesem Moortsele, De Parel Heusden, GBS Melle, SVS Melle en Sint-Michielsschool Merelbeke. Samen goed voor ongeveer 375 bezoekers. Uren puzzelwerk gaan aan dit bezoek vooraf om elke bezoeker volgens zijn of haar interesse voor taal, maatschappelijke vakken, wetenschap of techniek en vaardigheden een klas en een vak toe te wijzen. De leerlingen van het zesde leerjaar vinden het bijzonder leuk om bij onze eerstejaars in de klas te zitten en de lessen mee te volgen. Zo ervaren ze de realiteit van het middelbaar. Dat is helaas niet altijd mogelijk en gelukkig kunnen we dan een beroep doen op veel enthousiaste leerkrachten die een extra les geven aan de bezoekers. De collega’s van de eerste graad zetten allemaal hun beste beentje voor met als resultaat heel veel blije gezichtjes. Het loont absoluut de moeite, want veel toekomstige eerstejaars duiden op het evaluatieblaadje aan dat ze graag naar SFI willen komen.

(lees verder onder de foto’s)

Je kon het voelen, horen, proeven, … in de lokalen van het eerste jaar: bundeltjes kopieën werden uitgedeeld, spelenderwijs leerden de kinderen in het Frans de dagen van de maand, ze werden ondergedompeld in een Engels bad, kregen wiskunde in het Frans, konden allerlei proefjes doen in de les natuurwetenschappen. Bij groepswerk waren de bezoekers even actief als onze SFI’ers; als echte ingenieurs in spe maakten ze de overgang van zeeslag naar coördinatoren in een vlak en de ruimte en ze waren dankbaar dat ze aan de hand van ruimtelijke figuren inzicht kregen hoe een 3D-printer alle punten een coördinaat kan geven. Via simulatieoefeningen bij STEM leerden ze een buis doorboren, in de lessen aardrijkskunde ontdekten ze met z’n allen de structuur van diverse gesteenten en materialen. De vervoeging van het Latijnse werkwoord “esse” galmde door de gangen en wat waren ze trots met hun eerste diploma. Ook sociale media kregen de nodige aandacht in het vak Leef. Daarnaast was het ook een hele ervaring om les na les naar een andere leerkracht in een ander lokaal te verhuizen. Zo hebben de bezoekers echt ervaren dat het middelbaar toch wel een pak anders is dan de lagere school.

Hopelijk hebben we deze leerlingen van de basisscholen geholpen in hun zoektocht naar de juiste school en richting voor hun middelbareschoolcarrière. Hartelijk dank voor jullie enthousiasme bij het vele werk dat deze week onvermijdelijk meebrengt!

Liesbeth Verholen, onthaal SFI

Ondernemer voor de klas

Op maandag 20 januari hadden de leerlingen van 5 en 6OR een ondernemer voor de klas. Dit werd georganiseerd door Vlajo. Voor deze leerlingen kwam niemand minder dan Koen Van Wiemeersch. Hij heeft in Sleidinge een heel grote doe-het-zelfzaak en een repairwinkel. Die runt hij samen met zijn vader. Initieel was hij niet van plan om in de zakenwereld te stappen door zijn vooropleiding, maar na een tijdje waagde hij de stap en dit met groot succes. De zaak breidde alsmaar uit. Hij gaf de leerlingen een kijk op de groei van het bedrijf en liet ze dan twee opdrachten uitvoeren. De eerste opdracht was een krantenartikel maken over wat zij later willen zijn. Ze moesten dus hun dromen op papier zetten. De tweede opdracht was wat hun top 3 was als ze zouden werken. Bij sommigen was dit voldoening hebben, plezier hebben, een toffe job hebben. Bij een paar enkelingen speelde geld een grote rol.
Twee lesuren was natuurlijk te kort om nog meer ervaringen van Koen te horen.

Maar volgend jaar zullen we weer op dit initiatief van Vlajo ingaan.

Ann Braeckman, leerkracht

Schooltoneel

Voor het zesde jaar op rij – en dus stilaan traditie – brengen leerlingen en leerkrachten van SFI een Nederlands schooltoneel. Dit jaar spelen we “De allergrootste show”, een dansmusical over een troep circusartiesten die hun show over te lande komen verkopen. Dat is in tijden van social media geen makkelijke klus en iedereen moet zijn grootste talenten bovenhalen. De vraag is of dat genoeg zal zijn om te overleven. Zeker wanneer hoog adellijk bezoek roet in het eten dreigt te gooien.

De clowns, acrobaten, circusdieren, danseressen, muzikanten, de showdirecteur en de strenge boekhouder nodigen jullie uit om te komen kijken naar dit spektakel.

(lees verder onder de foto)

Dit jaar spelen we in het Gildenhuis in Melle op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei, telkens om 19.30 u. Tickets zijn beschikbaar via schooltoneel@sfimelle.be. Kostprijs voor volwassenen is 10 euro, voor leerlingen en personeel van SFI 8 euro en voor kinderen -12 jaar 5 euro. Tijdens de pauze en na de voorstelling kan je ook nog genieten van een drankje en een kleine snack.

Welkom allemaal bij de allergrootste show!

Joris De Smet, leerkracht

Seminarie podiumkunsten

Op donderdag 16 januari trokken wij, de leerlingen van het seminarie podiumkunsten, naar Gent. In Theater Box, een kleine zaal niet ver van de Dampoort, gingen we een repetitie bijwonen van het toneelstuk ‘Het geheugen van water’ van de Engelse schrijfster Shelagh Stephenson. Dit stuk brengt het theatergezelschap BRT voor de leerlingen van 5 aso en 6 aso/tso in de loop van de maand maart.

(lees verder onder de foto)

We vertrokken vol spanning omdat we niet echt wisten wat we konden verwachten. Ook waren we erg nieuwsgierig naar enkele bekende acteurs en actrices die we zouden ontmoeten, zoals Mieke Bouve en Katrijn Govaert. Toen we op locatie aankwamen, viel die spanning direct weg. We werden met open armen ontvangen en mochten in de zaal plaatsnemen. Eerst zei de regisseur (Paul Ooghe) ons waarover het stuk precies gaat en daarna vertelde hij ons wat meer over het hele proces dat zich achter de schermen afspeelt. Dan startte de repetitie. Iedereen was heel aandachtig aan het luisteren. Wat leuk was, was dat de regisseur onze mening ook erg belangrijk vond. Zo vroeg hij wat wij ervan vonden en wat er eventueel beter zou kunnen. Na de scènes mochten we vragen stellen.
Het was een erg leerrijke namiddag, waarbij we veel gelachen hebben. Wij kijken alvast uit naar het toneelstuk!

Emma De Craemer en Astrid Hoerée, 5MTWe

Zuid-Afrika 5

Het begon allemaal met de vraag: wie wil naar Zuid-Afrika? Er kwam een enthousiaste reactie van de leerlingen van het Sint-Franciscusinstituut Melle en Sint-Pietersinstituut Gent om mee te doen aan editie 5 van het uitwisselingsproject. We willen allemaal zo goed mogelijk ons steentje bijdragen aan dit prachtige project.

Lees verder

Gedichtendag

Op donderdag 30 januari 2020 begon de poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. De week start traditioneel met Gedichtendag. Het motto dit jaar was ‘De toekomst is nu!’. Ook op onze school werden tijdens de lessen gedichtjes voorgelezen of werd rond poëzie gewerkt. Leerlingen mochten hun creativiteit de vrije loop laten.

Lees verder