Vredesconcert

Begin november hebben de leerlingen van het seminarie Melle³ samen met Franse en Duitse leeftijdsgenoten een volledige week het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Exact 100 jaar na het neerleggen van de wapens bezochten ze de Westhoek en legden ze een prachtige bloemenkrans neer tijdens een beklijvende Last Post-ceremonie. Een bezoek aan het Europees Parlement moest hen bewust maken van het belang van samenwerking tussen de Europese landen. Als apotheose van het internationaal project palmden de leerlingen samen met een honderdtal volwassenen uit de drie zustersteden het podium in tijdens een groots vredesconcert in Studio M in Melle. Het werd een ongeziene avond waar het publiek tot tranen toe werd beroerd en menig Mellenaar nog lang over zal praten. Alle bezoekers waren vol lof over de vredestekst die de leerlingen in zowel het Nederlands, het Duits als het Frans zelf geschreven hadden op de melodie van de Negende Symfonie van Beethoven. Onze school laat met dit project meer dan eens zien dat ze vleugels geeft aan talenten.
Lees verder

Dansvoorstelling Giselle

Dat veel leerlingen van de derde graad houden van dans is ondertussen bekend. Begin oktober konden ze reeds proeven van een Flamenco-voorstelling in het kader van het Festival van Vlaanderen. Liefhebbers van hedendaags ballet kwamen aan hun trekken tijdens twee opvoeringen van Giselle in de Vlaamse Opera in Gent …
Lees verder

Sociale stage

Op donderdag 15 november grepen de leerlingen van 6 aso en 6 tso de kans om kennis te maken met de zorgsector. Ze zetten zich een dag in voor ouderen of mensen met een beperking of namen een kijkje in een kleuterschool. Vanuit de studierichtingen die ze nu volgen, hebben onze 6de-jaars vaak weinig zicht op deze sector. Voor veel van onze leerlingen ging via de sociale stage een nieuwe wereld open. Lone De Mulder uit 6WeWi en Amber De Ridder uit 6AIT geven jullie hier een blik achter de schermen. De moeite waard!
Lees verder

Inschrijvingen nieuwe eerstejaars via centrale aanmeldingsregister

Vanaf volgend schooljaar gebeuren de inschrijvingen voor onze nieuwe eerstejaars via het centrale aanmeldingsregister (CAR). Wenst u uw zoon of dochter voor het schooljaar 2019-2020 bij ons in het eerste jaar in te schrijven, dan zal u deze keuze vanaf april 2019 kunnen aangeven via het online inschrijvingssysteem. We nodigen u alvast uit op onze infoavond die zal plaatsvinden op donderdag 31 januari 2019. We lichten dan de hervormde eerste graad toe en ook het CAR-systeem.

Verder brengen we u graag op de hoogte van een nieuwe regelgeving rond de inschrijvingen secundair onderwijs. Hierdoor hoeven broers en zussen van onze huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden die volgend jaar de overstap maken van het basis- naar het middelbaar onderwijs zich niet vroeger in te schrijven. Deze kinderen melden zich zoals iedereen online aan op het centraal aanmeldingssysteem vanaf april 2019. Ze hebben voorrang en zijn zeker van een plaats op onze school op voorwaarde dat ze SFI aanduiden als hun 1e schoolkeuze.
Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent
De inschrijvingsregeling voor neveninstromers blijft ongewijzigd en start op dinsdag 23 april 2019. Verdere informatie volgt nog.

Familienieuws 18 oktober 2018 – 21 november 2018

Geboorten

24 oktober 2018
Miel De Corte
eerste kindje van Julie De Corte en Gwendoline De Moor, collega
26 oktober 2018
Lars Quinteyn
eerste kindje van Lorens Quinteyn en Melissa Bauwens
een kleinzoon voor Marleen Poelman, collega
6 november 2018
Lou Lammens
eerste kindje van Jochen Lammens, collega en Linde Vercammen, collega
een broertje voor Inez

Overledenen

18 oktober 2018
mevrouw Christiane Hippoliti
grootmoeder van Gregory, 5OM en Charlotte Slock, 2ONB
20 oktober 2018
mevrouw Margriet Van Malder
overgrootmoeder van Yolijn Steurs, 3OC
5 november 2018
de heer Alfons De Mey
vader van Vera De Mey, oud-collega
11 november 2018
de heer Ghislain Uvin
vader van Ingrid Uvin, collega
17 november 2018
de heer Frans Dhulst
schoonvader van Joris De Smet, collega
21 november 2018
de heer Jean-Pierre Van der Snickt
schoonbroer van Ingrid Denys, collega