studiekeuze

Columbus zoekt voorbij de grenzen van wat je kent naar wat je kan

Als leerlingen goede studiekeuzes willen maken, is het belangrijk dat ze een kwaliteitsvol studiekeuzeproces doorlopen. Columbus helpt laatstejaars om niet te snel te focussen op wat de studiekeuze zal zijn, maar vooral op hoe ze die keuze maken. Onze 6e-jaars namen de proef op de som op dinsdag 21 februari.