Eerste graad B-stroom: 2 B

Studierichting

Je bouwt verder aan je algemene kennis, vaardigheden en attitudes uit 1B.
Je maakt ook kennis met twee studiedomeinen (= basisopties) die geïntegreerd worden in het lessenpakket.

Basisopties

1 economie & organisatie

  • Je verkent de effecten van keuzes die je als consument in je leefomgeving maakt, rekening houdend met duurzaamheid, privacy en milieu.
  • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden en past die functioneel toe.
  • Je verkent de sociaal-economische actualiteit.
  • Je verkent de wereld van de onderneming.
  • Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden in een economische context.

2 maatschappij & welzijn

  • Je observeert en benoemt mensen en hun gedrag (in groep) door gebruik te maken van alle zintuigen.
  • Je verkent actuele verschijnselen die de mens en het samenleven beïnvloeden.
  • Je ontwikkelt via opdrachten en activiteiten een gezonde en persoonlijke leefstijl en krijgt zo inzicht in gezondheid en lifestyle (verzorging, mode, lichaamsverzorging).
  • Je oefent je sociale en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Lessentabel

Vakken algemene vorming
Engels 2
Frans 3
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde4
Ikigai1
Aanvullend pakket
Basisoptie10
TOTAAL32

Wat na de eerste graad?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na de eerste graad B-stroom is de arbeidsfinaliteit en de richting ‘organisatie en logistiek’ (OL). Ook richtingen uit andere studiedomeinen binnen de arbeidsfinaliteit blijven mogelijk. In dat geval bekijken we samen jouw mogelijkheden.