Kom kijken naar 1914 schooltoneel op 19 en 20 april
Wil je kennismaken met onze school op zaterdag 9 maart? Klik hier voor meer info.

Eerste graad B-stroom: 2 B

Studierichting

Je bouwt verder aan je algemene kennis, vaardigheden en attitudes. Je maakt ook kennis met twee studiedomeinen (basisopties) die geïntigreerd worden in hetlessenpakket.

Basisopties

1 economie & organisatie

  • Je verkent de effecten van keuzes die je als consument in je leefomgeving maakt, rekening houdend met duurzaamheid, privacy en milieu.
  • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden en past die functioneel toe.
  • Je verkent de sociaal-economische actualiteit.
  • Je verkent de wereld van de onderneming.
  • Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden in een economische context.

2 maatschappij & welzijn

  • Je observeert en benoemt mensen en hun gedrag (in groep) door gebruik te maken van alle zintuigen.
  • Je verkent actuele verschijnselen die de mens en het samenleven beïnvloeden.
  • Je ontwikkelt via opdrachten en activiteiten een gezonde en persoonlijke leef-stijl en krijgt zo inzicht in gezondheid en lifestyle (verzorging, mode, lichaamsverzorging).
  • Je oefent je sociale en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Lessentabel

Vakken algemene vorming
Beeld 1
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muziek 1
Nederlands 3
Techniek 2
Wetenschappen 1
Wiskunde 3

Aanvullend keuzepakket (12 uur)

Basisoptie economie & organisatie 5
Basisoptie maatschappij & welzijn 5
Frans 1
Nederlands/ICT 1

Wat na de eerste graad?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na de eerste graad B is een tweede graad economie en organisatie. Ook richtingen uit andere studiedomeinen binnen de finaliteit ‘Arbeidsmarkt’ blijven mogelijk.