Derde graad tso – studierichting boekhouden-informatica

Deze studierichting wordt alleen nog aangeboden in het zesde jaar tijdens het schooljaar 2023-2024. Bekijk het vernieuwde studieaanbod

Je profiel

 • Je hebt een bijzondere aanleg voor boekhouden en informatica.
 • Je bezit een stevige wiskundige basis en je kunt analytisch denken.
 • Orde en nauwkeurig omgaan met kwantificeerbare gegevens zijn een vereiste.
 • Je kunt zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je neemt een positieve en flexibele houding aan ten opzichte van de snelle veranderingen in de informaticawereld.
 • Je bent bereid tot permanente vorming.
 • Je bent betrouwbaar, discreet en tactvol.
 • Je kunt accuraat en geconcentreerd werken.
 • Je beoogt een praktische opleiding maar met een voldoende basis om ook verder te studeren.
 • Je kunt kritisch omgaan met gevonden informatie en bekomen oplossingen.

Wat leer je?

 • Je krijgt een grondige opleiding in een professioneel en geïntegreerd pakket voor dubbele boekhouding, kostprijsberekening, jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse. Ook is er aandacht voor het beleid van de onderneming. Je krijgt een uitdieping van de financieringsproblematiek van de onderneming.
 • In het vak toegepaste informatica leer je technieken in verband met software-ontwikkeling op een efficiënte manier toepassen. Je leert een goede programmeerattitude hanteren. Daarnaast leer je een databankserver programmatorisch manipuleren en een website ontwikkelen. We hebben aandacht voor informatiemanagement en security. Werken met relationele databanken en omgaan met big data behoren daar ook bij.
 • Je krijgt een ruim pakket wiskunde met de nadruk op analytisch denken.
 • Je leert zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.
 • Je leert de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit.
 • Je krijgt de mogelijkheid om in het 5de jaar godsdienst in het Engels te volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).
 • Je verwerft ondernemerschapscompetenties die je bijvoorbeeld kunnen helpen om je te vestigen als zelfstandige.

Lessentabel 6e jaar

VAKKEN UREN
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 1
bedrijfseconomie 7
Engels 3
Frans 3
geschiedenis 1
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 3
toegepaste informatica 6
wiskunde 4
TOTAAL 33