Tweede graad aso – studierichting wetenschappen

Je profiel

 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen, wiskunde én moderne talen.
 • Je hebt sterke wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent kritisch en stelt jezelf voortdurend in vraag (Is het resultaat dat je berekend hebt correct?).
 • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
 • In de eerste graad behaalde je goede tot zeer goede resultaten.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt niet alleen een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
 • Je wilt later verder studeren en legt hier de basis.

Wat leer je?

 • Je krijgt een brede algemene vorming met een mooi evenwicht tussen taal en wetenschappen.
 • Je hebt de kans om een stevige basis te ontwikkelen in de wetenschapsvakken en heel wat mogelijkheden tot het uitvoeren van practica.
 • Je hebt 5 lestijden wiskunde per week: een degelijke basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen.
 • Via het gebruik van moderne media en gevarieerde werkvormen leer je zelfstandig werken.
 • Je leert aanknopingspunten en verbanden te leggen met waarnemingen uit het dagelijkse leven, het milieu, de natuur.
 • Je krijgt de kans om een deeltje van het pakket aardrijkskunde in het Engels te volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Lessentabel 3e jaar

VAKKEN UREN
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5
Totaal 32

Lessentabel 4e jaar

VAKKEN UREN
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Duits 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 5
Totaal 32