Leermiddel.be

Leermiddel.be is een huurovereenkomst

Leermiddel.be is een huurovereenkomst met uitgebreide dienstverlening en service tussen leermiddel.be en de ouders.

Inning maandelijkse bedragen via domiciliëring

De maandelijkse huurbedragen worden via domiciliëring geïnd om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden.

Betalen waarborg bij aanvang huurcontract

Na het ondertekenen van het huurcontract, wordt in juli of augustus een waarborg van 6 maanden huur betaald. Deze geldt als zekerheid voor de huurovereenkomst.

Er moet een waarborg betaald worden van 6 maanden huur. Deze ontvang je op het einde van de huurovereenkomst terug door gedurende 6 maanden geen huur te betalen. Deze waarborg geldt als zekerheid voor de huurovereenkomst. De waarborg dient op voorhand via overschrijving of online betaling te gebeuren.

Je ontvangt alle gegevens hierover tijdens de aanvraagprocedure.
Opgelet! Het waarborg- of aankoopbedrag dient vóór 16 augustus betaald te worden. Indien dit niet gebeurt, zal de leerling op 1 september niet over een laptop beschikken!

Wat als de leerling de school vroegtijdig verlaat?

Als de leerling de school vroegtijdig verlaat, moet er een verbrekingsvergoeding betaald worden: 100 euro tijdens het eerste jaar, 75 euro tijdens het tweede jaar en 50 euro tijdens het derde jaar.

Deze verbrekingsvergoeding wordt van de waarborg afgetrokken. Een leerling die tijdens het eerste jaar de school verlaat, zal bij een waarborg van bijvoorbeeld 114 euro, 14 euro terugkrijgen van leermiddel.be nl. 114 (waarborg) – 100 (verbrekingsvergoeding. Een leerling die tijdens het tweede jaar de school verlaat, zal 114 – 75 = 39 euro terugkrijgen. Een leerling die tijdens het derde jaar de school verlaat zal 114- 50 = 64 euro terugkrijgen.

Wat op het einde van de huurovereenkomst?

Als de ouders alle maandelijkse huurbedragen betaald hebben, worden ze op het einde van de huurperiode automatisch eigenaar van de laptop. Er moet hiervoor geen extra bedrag betaald worden. Dit zit reeds verrekend in de huurbedragen.