STEM

Naast de interesse voor wetenschap en techniek stimuleert STEM vooral het probleemonderzoekend en creatief denken. Als school maken we dan ook de bewuste keuze om STEM geleidelijk te integreren doorheen de studieloopbaan van onze leerlingen. We zien namelijk een grote meerwaarde in de didactische principes en de pedagogische benadering die het STEM-onderwijs vooropstelt.

We zijn echter evenzeer overtuigd van het belang van een brede eerste graad waarbij leerlingen kennismaken met een ruim aanbod aan studiedomeinen. Dit stelt hen in de mogelijkheid om na het tweede jaar een doordachte studiekeuze te maken die maximaal aansluit bij hun talenten. In de eerste graad leggen we de bouwstenen van wetenschappen en techniek, investeren we in een stevige basis voor talen en ondersteunen we de ontwikkeling van een goede studiemethode.

Bij ons dus geen specifieke STEM-richting in de eerste graad maar wel een doordachte integratie in verschillende vakken en richtingen om onze leerlingen echt goesting te laten krijgen!

Eerste graad

Eerste jaar FLEX en Latijn

Extra STEM-uur als uitgangspunt voor de uitbouw van projecten in samenwerking met wiskunde, natuurwetenschappen en techniek.

Tweede jaar moderne wetenschappen

3 uren wetenschappelijk werk STEM en 2 uren techniek STEM

Tweede jaar Latijn

Extra STEM-uur als uitgangspunt voor de uitbouw van projecten in samenwerking met wiskunde, natuurwetenschappen en techniek.

Extra: middagactiviteit programmeren (voor alle leerlingen)

Tweede graad

Middagactiviteit STEM (voor alle leerlingen)

Derde graad

STEM-aanbod via vrije ruimte (aso)

Bv. seminarie sciences and technology in English, seminarie duurzame energie …

STEM-aanbod via specifieke studierichtingen

Bv. wetenschappen-wiskunde, economie-wiskunde, accountancy en IT …