CLIL

Wiskunde in het Frans, de taal van de liefde? Of wetenschappen in het Engels? Wetenschappelijk onderzoek leverde bewijs voor de talrijke positieve effecten van deze methodiek waarbij een zaakvak in een vreemde taal wordt onderwezen. Ook op onze school zijn de ervaringen heel positief: zowel leerlingen als leerkrachten zijn enthousiast! Een goede actieve talenkennis is de perfecte voorbereiding op de arbeidsmarkt of op verdere studies. We kunnen je ondertussen al in verschillende richtingen CLIL aanbieden en we bouwen het traject nog steeds verder uit.

Organisatie

  • Extra uur wiskunde (Frans) voor 1 FLEX en Latijn
  • Geïntegreerd SEI (Frans) voor 2 moderne
  • Extra uur SEI (Frans) voor 2 Latijn
  • Geïntegreerd economie (Frans) voor 3 economie
  • Geïntegreerd aardrijkskunde (Engels) voor 3 aso
  • Geïntegreerd secretariaat (Frans) voor 5OMC en 6OMC
  • Geïntegreerd seminarie wetenschappen (Engels) voor 6 aso