Vernieuwde tweede graad

(aanbod vanaf 2021-2022 in het derde jaar, vanaf 2022-2023 in het vierde jaar)

In de oriënterende en observerende eerste graad heb je in het tweede jaar gekozen tussen economie & organisatie, maatschappij & welzijn; moderne talen & wetenschappen of Latijn. Vanuit elke basisopties heb je de vrijheid om in de tweede graad je interesse te versterken of een andere richting te ontdekken.

Enkel de keuze Latijn is bepalend om in de tweede graad ook met Latijn verder te gaan. De richting moderne talen wetenschappen legt een mooie basis voor natuurwetenschappen in de tweede graad. Kies vanuit economie & organisatie voor economische wetenschappen of bedrijfswetenschappen of bedrijf & organisatie; vanuit maatschappij & welzijn voor humane wetenschappen of maatschappij- & welzijnswetenschappen. De richting taal en communicatie legt de lat hoog voor taalvaardigheid in meerdere talen.

Finaliteit doorstroom

doorstromen naar het hoger onderwijs (vanuit ASO,- TSO- en KSO-richtingen) : 

  • Zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • ASO-studierichtingen zijn studiedomeinoverschrijdend.
    De studierichtingen in KSO en TSO zijn studiedomeingebonden.

(bron: onderwijskieswijzer)

Dubbele finaliteit: doorstroom/arbeidsmarkt

 doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk (vanuit bepaalde TSO- en KSO-richtingen). 

  • Studierichtingen met dubbele finaliteit behoren tot een studiedomein. Zij hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

(bron: onderwijskieswijzer)

Arbeidsmarktgericht

doorstromen naar de arbeidmarkt (vanuit BSO-richtingen en vanuit opleidingen uit BuSO Opleidingsvorm 3) 

Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit behoren tot een zelfde studiedomein. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.

(bron: onderwijskieswijzer)

Toekomstig studieaanbod SFI tweede graad (opbouw vanaf 2021-2022)