Beroepsvoorbereidend leerjaar 2BVL (2019-2020)

Basispakket 2BVL
(18 u./week)

ALGEMENE VORMING
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
plastische opvoeding 1
wiskunde 3
TOTAAL basis 18

Aanvullend pakket 2BVL
(14 u./week)

OPTIE DECORATIE + KANTOOR-VERKOOP
decoratie 7
ICT- en klaviervaardigheden 2
initiatie in administratie,
retail/verkoop en logistiek 2
extra Frans 1
extra Nederlands 2
TOTAAL basis + aanvullend 32

Wat leer je?

In het tweede jaar heb je een aantal specifieke vakken. In het vak decoratie leer je creatief aan de slag te gaan. In andere vakken (initiatie in admini-stratie, retail/verkoop en logistiek, ICT- en klaviervaardigheden) laten we je al eens kennismaken met de kantoorwereld.

Wat na de eerste graad?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na de eerste graad B is een tweede graad office en retail bso (kantoor en verkoop). Ook andere bso-richtingen blijven mogelijk.

Als je kiest voor een B-stroom, behaal je na zes jaar een studiegetuigschrift en na zeven jaar een diploma secundair onderwijs. Meestal kies je daarna voor de arbeidsmarkt.