Tweede leerjaar B

Algemene vorming 2 B (20 u./week voor iedereen)

ALGEMENE VORMING (AV)  
Beeld (plastische opvoeding) 1
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muziek 1
Nederlands 3
Techniek 2
Wetenschappen 1
Wiskunde 3
TOTAAL algemene vorming 20

Aanvullend pakket 2 B (12 u./week)

KEUZEGEDEELTE  
Basisoptie ‘economie en organisatie’ 5
Basisoptie ‘maatschappij en welzijn’ 5
Frans (extra uur) 1
Nederlands/ICT 1
TOTAAL AV + keuzegedeelte 32

Wat leer je?

 • Je bouwt verder aan je algemene kennis, vaardigheden en attitudes.
 • Je maakt ook kennis met twee studiedomeinen (basisopties).

Basisopties in het tweede leerjaar B-stroom

1 Basisoptie ‘economie en organisatie’

 • Je verkent de effecten van keuzes die je als consument in je leefomgeving maakt, rekening houdend met duurzaamheid, privacy en milieu.
 • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden en past die functioneel toe.
 • Je verkent de sociaal-economische actualiteit.
 • Je verkent de wereld van de onderneming.
 • Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden in een economische context.

2 Basisoptie ‘maatschappij en welzijn’

 • Je observeert en benoemt mensen en hun gedrag (in groep) door gebruik te maken van alle zintuigen.
 • Je verkent actuele verschijnselen die de mens en het samenleven beïnvloeden.
 • Je ontwikkelt via opdrachten en activiteiten een gezonde en persoonlijke leef-stijl en krijgt zo inzicht in gezondheid en lifestyle (verzorging, mode, lichaamsverzorging).
 • Je oefent je sociale en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Wat na de eerste graad?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na de eerste graad B is een tweede graad economie en organisatie. Ook richtingen uit andere studiedomeinen binnen de finaliteit ‘Arbeidsmarkt’ blijven mogelijk.