Eerste leerjaar B (2019-2020)

Jouw profiel

 • In de B-stroom verwachten we leerlingen die graag meer praktisch werken. Maar daarnaast dagen we je ook uit met vakken als wetenschappen, Engels, Frans …
 • Je hebt grote interesse voor het creatieve en je hebt zin om met je handen te werken. Je bent bereid om ook thuis elke dag een beetje voor school te werken.

Algemene vorming 1 B
(27 u./week voor iedereen)

ALGEMENE VORMING (AV)
beeld (plastische opvoeding) 1
Engels (nieuw) 1
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 3
muziek 1
Nederlands 4
techniek 4
wetenschappen 3
wiskunde 4
TOTAAL algemene vorming 27

Aanvullend pakket 1 B
(5 u./week)

KEUZEGEDEELTE
Da Vinci-uur 1
ICT 1
Frans (remediëring/uitbreiding) 1
klasuur/leef 1
Nederlands (remediëring/uitbreiding) 1
TOTAAL AV + keuzegedeelte 32

Wat leer je?

 • In de eerste graad B-stroom krijg je een praktische vorming in een aangepast werktempo. Je krijgt een goede basisvorming op het gebied van taal, rekenen en algemene ontwikkeling.
 • We werken met kleine klasgroepen zodat je veel aandacht krijgt en veel aan bod kunt komen. Zo proberen we samen om eventuele tekorten weg te werken en geven we je de kans om succeservaringen op te bouwen.
 • Je krijgt verschillende vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam: godsdienst, Nederlands, Frans, wiskunde, maatschappelijke vorming, wetenschappen, lichamelijke opvoeding, muziek, beeld (plastische opvoeding) en techniek.
 • Frans en Engels: je leert je niet alleen verder uit te drukken in het Frans, maar je maakt ook al kennis met de ‘wereldtaal’ Engels.
 • In het vak maatschappelijke vorming krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. Je krijgt ook inzicht in een aantal maatschappelijke en economische thema’s.
 • Tijdens een wekelijks Da Vinci-uur leer je je creatief te uiten via dans, muziek, drama …
 • Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. In het vak ICT leer je o.a. efficiënt en inzichtelijk werken met een computer, chromebook … Toepassen en oefenen van ICT-vaardigheden gebeurt ook in de lessen algemene vorming.
 • Tijdens een wekelijks klasuur met je klassenleraar krijg je de gelegenheid te werken aan sociale vaardigheden en leren leren.
  Je leert o.a. de basisprincipes van verbindend communiceren. Op een speelse en creatieve manier leer je je eigen gevoelens en die van anderen beter te begrijpen en te verwoorden. Je leert in dialoog te gaan met respect voor elkaar. Je leert nuanceren en conflicten te vermijden en op te lossen.
 • Je hebt geen examens, maar permanente evaluatie. Hierdoor is er driemaal per jaar ruimte voor vakoverschrijdende projecten.

Wat na 1 B? (2020-2021)

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na 1 B is 2 B, dat vooral voorbereidt op een tweede graad economie en organisatie.
Ook andere meer arbeidsmarktgerichte studierichtingen blijven mogelijk.