Eerste leerjaar B

Jouw profiel

 • Als je kiest voor de B-stroom, dan verwachten we dat je in de basisschool goed was voor tekenen en knutselen. Je bent dus vooral praktisch ingesteld.
  Je bent minder sterk voor moedertaal, Frans, wereldoriƫntatie en wiskunde.
 • Je hebt grote interesse voor het creatieve en je hebt zin om met je handen te werken. Je bent bereid om ook thuis elke dag een beetje voor school te werken.

Basispakket 1 B
(28 u./week)

ALGEMENE VORMING
Frans 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 3
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
plastische opvoeding 3
techniek (inclusief ICT) 6
wiskunde 4
TOTAAL basis 28

Aanvullend pakket 1 B
(4 u./week)

AANVULLEND PAKKET
extra Nederlands 2
extra Frans 1
klasuur: leren leven/leren leren 1
TOTAAL basis + aanvullend 32

Wat leer je?

 • In de eerste graad B-stroom krijg je een praktische vorming in een aangepast werktempo. Je krijgt een goede basisvorming op het gebied van taal, rekenen en algemene ontwikkeling.
 • We werken met kleine klasgroepen zodat je veel aandacht krijgt en veel aan bod kunt komen. Zo proberen we samen om eventuele tekorten weg te werken en geven we je de kans om succeservaringen op te bouwen.
 • Je krijgt verschillende vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam: godsdienst, Nederlands, Frans, wiskunde, maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en techniek.
 • Tijdens een wekelijks klasuur met je klassenleraar krijg je de gelegenheid te werken aan sociale vaardigheden en leren leren.
  Je leert o.a. de basisprincipes van verbindend communiceren. Op een speelse en creatieve manier leer je je eigen gevoelens en die van anderen beter te begrijpen en te verwoorden. Je leert in dialoog te gaan met respect voor elkaar. Je leert nuanceren en conflicten te vermijden en op te lossen.
 • Je hebt geen examens, maar permanente evaluatie. Hierdoor is er driemaal per jaar ruimte voor vakoverschrijdende projecten.

Wat na 1 B?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na 1 B is 2BVL, een beroepsvoorbereidend leerjaar, dat vooral voorbereidt op een tweede graad office en retail bso (kantoor en verkoop).