Tweede leerjaar – optie moderne wetenschappen (2019-2020)

Basispakket voor iedereen 2 A
(24 u./week)
 

ALGEMENE VORMING
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
TOTAAL basis 24

Aanvullend pakket 2 A
(5 u. basisoptie/week)
(3 u. uitbreiding/week)

Domeinverkenning ECONOMIE/
MODERNE WETENSCHAPPEN
socio-economische initiatie 2
wetenschappelijk werk/STEM 3
extra Frans 1
extra Nederlands 1
extra wiskunde 1
TOTAAL basis + optie 32

Wat leer je?

  • In het tweede jaar heb je twee specifieke vakken.
    In het vak socio-economische initiatie krijg je antwoorden op vragen als: ‘Wat is economie? Hoe ontstaat de prijs van een product? Wat is het verschil tussen een arbeider, een bediende en een zelfstandige?’.
    Je krijgt ook de kans om een deeltje van dit vak in het Frans te volgen (CLIL).
  • In het vak wetenschappelijk werk leer je vooral nauwkeurig experimenten uitvoeren. Vanuit die experimenten worden formules afgeleid, vraagstukken opgelost en grafieken getekend. Dit vak bereidt je voor op de vakken biologie, chemie en fysica in het derde jaar. STEM?

Wat na de eerste graad?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na de eerste graad A optie moderne wetenschappen is een tweede graad economie aso (met 4 of 5 uur wiskunde) of wetenschappen aso. Ook andere opties blijven mogelijk.

Als je kiest voor een tweede en derde graad aso, dan kies je er in principe voor om na het secundair onderwijs hoger onderwijs aan te vatten, hetzij aan de universiteit, hetzij aan een hogeschool.