Tweede leerjaar – optie Latijn (2019-2020)

Basispakket voor iedereen 2 A
(24 u./week)
 

ALGEMENE VORMING
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
TOTAAL basis 24

Aanvullend pakket 2 A
(5 u. basisoptie/week)
(3 u. uitbreiding/week)

Domeinverkenning LATIJN
Latijn 5
extra Frans 1
extra wiskunde 1
STEM 1
TOTAAL basis + optie 32
Facultatief CLIL economie 1

Wat leer je?

  • In het vak Latijn bouw je verder aan je kennis van en inzicht in de Latijnse taal en antieke cultuur.
  • In het vakoverschrijdende project STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) combineer je inzichten uit verschillende wetenschappen. Al experimenterend leer je probleemonderzoekend en creatief te denken.
  • Extra uitdagingen:
    je krijgt de kans om wekelijks een uur economie te volgen in het Frans (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Wat na de eerste graad?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na de eerste graad A optie Latijn is een tweede graad Latijn aso (met 4 of 5 uur wiskunde). Ook een overstap naar economie aso (met 4 of 5 uur wiskunde) of wetenschappen aso is mogelijk.

Als je kiest voor deze richting, dan kies je er in principe voor om na het secundair onderwijs hoger onderwijs aan te vatten, hetzij aan de universiteit, hetzij aan een hogeschool.