Tweede leerjaar A

Algemene vorming 2 A (25 u./week voor iedereen)

ALGEMENE VORMING (AV)  
Aardrijkskunde 1
Beeld (plastische opvoeding) 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
TOTAAL algemene vorming 25

Aanvullend keuzepakket 2 A (5 u. basisoptie*/week) (2 u. differentiatie (Da Vinci)/week)

* Keuze uit 3 basisopties, elk gekoppeld aan een vast Da Vinci-uur (uit een ander interesseveld).

2 A2 A Latijn
Basisoptie (5 u.)economie en organisatiemaatschappij en welzijnmoderne talen en wetenschappenLatijn
Da Vinci-uur
gekoppeld aan basisoptie (1 u.)
+ sociale vorming + economie + economie CLIL (FR) + economie CLIL (FR)
Da Vinci-uur STEM/ICT
(programmeren) (1 u.)
TOTAAL AV + optie32323232

Wat leer je?

 • Je bouwt je algemene kennis, vaardigheden en attitudes verder uit.
 • In het differentiatie-uur STEM/ICT (programmeren) (STEM= Science, Technology, Engineering, Mathematics) combineer je inzichten uit verschillende wetenschappen. Al experimenterend leer je probleemonderzoekend en creatief te denken.
 • In de basisopties verken je een studiedomein naar keuze. Tegelijk maak je kennis met een tweede studiedomein.

Basisopties in de eerste graad A-stroom

In deze basisopties wordt vaak vakoverstijgend en projectmatig gewerkt. Je oefent er allerlei (leer)attitudes zoals zelfstandig werk, samenwerking, creativiteit … en versterk je je digitale competentie.
Afhankelijk van je interesse verken je een van deze studiedomeinen.

1 Basisoptie ‘economie en organisatie’

 • Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit en stelt je kritisch op ten opzichte van maatschappelijke keuzes.
 • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden en past die functioneel toe.
 • Je stelt consumentengedrag in vraag door rekening te houden met leefomgeving, duurzaamheid, privacy en milieu.
 • Je bestudeert socio-economische verschijnselen vanuit het perspectief van de consument in relatie tot de brede economische omgeving.

2 Basisoptie ‘maatschappij en welzijn’

 • Je observeert, beschrijft en verklaart het sociale gedrag van de mens (individueel en in groep).
 • Je verkent mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, biologie en hun kijk op mens en samenleving.
 • Je krijgt door opdrachten en activiteiten meer inzicht in gezondheid en in de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl.
 • Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.

3 Basisoptie ‘moderne talen en wetenschappen’

 • Je breidt je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en/of Engels uit.
 • Je onderzoekt hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep, (sub)cultuur behoren.
 • Je verkent vormen van fictie.
 • Je onderzoekt natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
 • Je ontdekt werelden waarin natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.
 • Je verkent onderzoeksmethoden.

4 Basisoptie Latijn

 • Je verdiept je verder in de Latijnse taal en cultuur.
 • Je leest Latijnse teksten en situeert, analyseert, begrijpt en interpreteert ze.
 • Je verruimt je kennis over de taal, cultuur, kunst, waarden, geschiedenis en maatschappij van de Romeinen.
 • Je verwerft inzicht in de antieke beschaving en taal als een belangrijke bron van de westerse cultuur en van het denken over de wereld en over jezelf.
 • Je verkent onderzoeksmethoden.
 • Je bouwt je algemene kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verder uit.
 • Je volgt wekelijks een uur economie in het Frans (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Wat na de eerste graad?

Na de eerste graad kies je een studierichting die past bij je interesses en talenten. Een aantal studierichtingen bereiden je voor op hogere studies, andere (meer) op de arbeidsmarkt.

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na de eerste graad A optie Latijn is een tweede graad doorstroom Latijn. Ook een overstap naar een andere doorstroomrichting blijft mogelijk.

Als je kiest voor Latijn, dan kies je er in principe voor om na het secundair onderwijs hoger onderwijs aan te vatten, hetzij aan de universiteit, hetzij aan een hogeschool.