Tweede leerjaar – optie 2 A

Algemene vorming 2 A (25 u./week voor iedereen)

ALGEMENE VORMING (AV)  
Aardrijkskunde 1
Beeld (plastische opvoeding) 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
TOTAAL algemene vorming 25

Aanvullend keuzepakket 2 A (5 u. basisoptie/week) (2 u. differentiatie (Da Vinci)/week)

OPTIE 2 A  
Da Vinci-uur STEM/ICT (programmeren) 1
keuze uit 3 basisopties:

 

 1. Basisoptie economie en organisatie
  5
  + sociale vorming
  1
 2. Basisoptie maatschappij en welzijn
  5
  + economie
  1
 3. Basisoptie mod. talen-wetenschappen
  5
  + economie CLIL (FR)
  1
TOTAAL AV + optie 32

Wat leer je?

 • Je bouwt je algemene kennis, vaardigheden en attitudes verder uit.
 • In het differentiatie-uur STEM/ICT (programmeren) (STEM= Science, Technology, Engineering, Mathematics) combineer je inzichten uit verschillende wetenschappen. Al experimenterend leer je probleemonderzoekend en creatief te denken.
 • In de basisopties verken je een studiedomein naar keuze. Tegelijk maak je kennis met een tweede studiedomein.

Basisopties in de eerste graad A-stroom (FIX en FLEX)

In deze basisopties wordt vaak vakoverstijgend en projectmatig gewerkt. Je oefent er allerlei (leer)attitudes zoals zelfstandig werk, samenwerking, creativiteit … en versterk je je digitale competentie.
Afhankelijk van je interesse verken je een van deze studiedomeinen.

1 Basisoptie ‘economie en organisatie’

 • Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit en stelt je kritisch op ten opzichte van maatschappelijke keuzes.
 • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden en past die functioneel toe.
 • Je stelt consumentengedrag in vraag door rekening te houden met leefomgeving, duurzaamheid, privacy en milieu.
 • Je bestudeert socio-economische verschijnselen vanuit het perspectief van de consument in relatie tot de brede economische omgeving.

2 Basisoptie ‘maatschappij en welzijn’

 • Je observeert, beschrijft en verklaart het sociale gedrag van de mens (individueel en in groep).
 • Je verkent mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, biologie en hun kijk op mens en samenleving.
 • Je krijgt door opdrachten en activiteiten meer inzicht in gezondheid en in de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl.
 • Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.

3 Basisoptie ‘moderne talen en wetenschappen’

 • Je breidt je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en/of Engels uit.
 • Je onderzoekt hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep, (sub)cultuur behoren.
 • Je verkent vormen van fictie.
 • Je onderzoekt natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
 • Je ontdekt werelden waarin natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.
 • Je verkent onderzoeksmethoden.

Wat na de eerste graad?

Na de eerste graad kies je een studierichting die past bij je interesses en talenten. Een aantal studierichtingen bereiden je voor op hogere studies, andere (meer) op de arbeidsmarkt.