Tweede leerjaar – optie 2 A Latijn

Algemene vorming 2 A (25 u./week voor iedereen)

ALGEMENE VORMING (AV)  
Aardrijkskunde 1
Beeld (plastische opvoeding) 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
TOTAAL AV 25

Aanvullend keuzepakket 2 A (5 u. basisoptie/week) (2 u. differentiatie/week)

OPTIE 2 A LATIJN  
Da Vinci-uur STEM 1
Basisoptie Latijn 5
+ economie CLIL (FR) 1
TOTAAL AV + optie 32

Wat leer je?

Je bouwt je algemene kennis, vaardigheden en attitudes verder uit.

Basisoptie Latijn

  • Je verdiept je in de Latijnse taal en cultuur.
  • Je leest Latijnse teksten en situeert, analyseert, begrijpt en interpreteert ze.
  • Je verruimt je kennis over de taal, cultuur, kunst, waarden, geschiedenis en maatschappij van de Romeinen.
  • Je ziet in dat de antieke beschaving en taal een belangrijke bron zijn van de westerse cultuur en van het denken over de wereld en over jezelf.

Da Vinci-uur STEM/ICT

In het vakoverschrijdende project STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) combineer je inzichten uit verschillende wetenschappen. Al experimenterend leer je probleemonderzoekend en creatief te denken.

Extra uitdaging

Je volgt wekelijks een uur economie in het Frans (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Wat na de eerste graad?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na de eerste graad A optie Latijn is een tweede graad Latijn. Ook een overstap naar een andere studierichting blijft mogelijk.

Als je kiest voor deze richting, dan kies je er in principe voor om na het secundair onderwijs hoger onderwijs aan te vatten, hetzij aan de universiteit, hetzij aan een hogeschool.