Eerste leerjaar – optie 1 A LATIJN

Jouw profiel

 • Als je kiest voor de optie Latijn, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor alle vakken.
  Je algemene jaartotaal was zeer goed.
 • Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur, wetenschappen en wiskunde. Je vindt het een uitdaging om je te verdiepen in de studie van een oude taal en cultuur.
 • Je bent nieuwsgierig en je studeert graag. Je bent bereid om elke dag grondig te studeren en te werken. Je hebt een goed geheugen en een goed inzicht.
 • Je houdt van een stevig tempo.
 • Je bent zelfstandig en leert vlot.

Algemene vorming 1 A
(27 u./week voor iedereen)

ALGEMENE VORMING (AV)  
Aardrijkskunde 2
Beeld (plastische opvoeding) 1
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
TOTAAL algemene vorming 27

Aanvullend pakket 1 A (5 u./week)

OPTIE 1 A LATIJN  
ICT 1
Latijn (inclusief Da Vinci) 4
TOTAAL AV + optie 32

Wat leer je?

 • In 1 A Latijn krijg je een brede algemene en theoretische vorming. Je hebt een ruim pakket Latijn, moderne talen, wetenschappen en wiskunde.
 • Verder heb je vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding, muziek, beeld (plastische opvoeding) en techniek.
 • Mens en samenleving: in dit vak krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. Je krijgt ook inzicht in een aantal maatschappelijke en economische thema’s.
 • Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. In het vak ICT leer je o.a. efficiënt en inzichtelijk werken met een computer, Chromebook … Toepassen en oefenen van ICT-vaardigheden gebeurt ook in de lessen algemene vorming met je Chromebook.
 • In de extra 4 uren heb je Latijn. De nadruk ligt op woordenschatstudie, spraakkunst, tekstvertalingen en proeven van antieke cultuur. Daarnaast maak je ook kennis met Grieks. Via Da Vinci-projecten is er ruimte voor creatieve verwerking van de leerstof antieke cultuur.
 • Je leert zelfstandig werken en belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …

Wat na het eerste jaar 1 A Latijn?

Een logische overgang na het eerste jaar A met optie Latijn is een tweede jaar met basisoptie Latijn.
Ook een overstap naar een andere basisoptie is altijd mogelijk.