Eerste leerjaar – optie 1 A LATIJN (2019-2020)

Jouw profiel

 • Als je kiest voor de optie Latijn, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor taal, Frans, wereldoriĆ«ntatie en wiskunde.
  Je algemene jaartotaal was zeer goed.
 • Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur, wetenschappen en wiskunde. Je vindt het een uitdaging om je te verdiepen in de studie van een oude taal en cultuur.
 • Je bent nieuwsgierig en je studeert graag. Je bent bereid om elke dag grondig te studeren en te werken. Je hebt een goed geheugen en een goed inzicht.
 • Algemene vorming 1 A
  (27 u./week voor iedereen)

  ALGEMENE VORMING (AV)
  aardrijkskunde 2
  beeld (plastische opvoeding) 1
  Engels (nieuw) 1
  Frans 3
  geschiedenis 1
  godsdienst 2
  lichamelijke opvoeding 2
  mens en samenleving (nieuw) 2
  muziek 1
  natuurwetenschappen 2
  Nederlands 4
  techniek 2
  wiskunde 4
  TOTAAL algemene vorming 27

  Aanvullend pakket 1 A (5 u./week)

  OPTIE 1 A LATIJN
  ICT 1
  Latijn 3
  Da Vinci-uur (uitbreiding Latijn) 1
  TOTAAL AV + optie 32

  Wat leer je?

  • In 1 A Latijn krijg je een brede algemene en theoretische vorming. Je hebt een ruim pakket Latijn, moderne talen, wetenschappen en wiskunde.
  • Verder heb je vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding, muziek, beeld (plastische opvoeding) en techniek.
  • Mens en samenleving: in dit nieuwe vak krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. Je krijgt ook in-zicht in een aantal maatschappelijke en economische thema’s.
  • Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. In het vak ICT leer je o.a. efficiĆ«nt en inzichtelijk werken met een computer, chromebook … Toepassen en oefenen van ICT-vaardigheden ge-beurt ook in de lessen algemene vorming.
  • In de extra uren heb je Latijn. De nadruk ligt op woordenschatstudie, spraak-kunst, tekstvertalingen en proeven van antieke cultuur. Daarnaast maak je ook kennis met Grieks. Tijdens het wekelijkse Da Vinci-uur is er ruimte voor creatieve verwerking van de leerstof antieke cultuur.
  • Je leert zelfstandig werken en belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …

  Wat na het eerste jaar 1 A Latijn? (2020-2021)

  Een logische overgang na het eerste jaar A met optie Latijn is een tweede jaar met basisoptie Latijn.
  Ook een overstap naar een andere basisoptie is altijd mogelijk.